Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Arkeologien kansainvälinen EAA-konferenssi käynnistyy torstaina

Arkeologien kansainvälinen EAA-konferenssi käynnistyy torstaina


Eurooppalaiset arkeologit kokoontuvat tällä viikolla Helsinkiin, alansa suurimpaan EAA-konferenssiin. Sen kolmipäiväinen tieteellinen ohjelma alkaa torstaina 30.8. Yhtenä teemanaan konferenssi pohtii miten tieto muinaisuudesta hyödyttää nykyihmistä.

Konferenssi on suunnattu vain EAA:n jäsenille, mutta akkreditoituneet tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tieteellisen ohjelman eri sessioihin. Akkreditoitua voi konferenssin infopisteessä, joka toimii Helsingin yliopiston Porthanian ala-aulassa, os. Yliopistonkatu 3.

Lisätietoja:
tutkija Esa Mikkola, Museovirasto, puh. 040 128 6261, esa.mikkola@nba.fi
professori Mika Lavento, Helsingin yliopisto, arkeologian oppiaine, puh. 040 572 8845, mika.lavento@helsinki.fi

http://www.eaa2012.fi/index
Mikkeli Tuukkala 04
Arkeologinen tutkimus tuottaa nykyihmisille monipuolista tietoa menneitten aikojen ihmisistä ja heidän elämästään. Mikkelin Tuukkalasta löydettiin vuonna 2009 rautakautisia hautoja, joista saatiin talteen runsaasti luulöytöjä ja esineitä. Kuvassa olkasolki löytöpaikallaan. Kuva Esa Mikkola, Museovirasto

POIMINTOJA EAA 2012 -KONFERENSSIN TIETEELLISESTÄ OHJELMASTA


Torstai 30.8.


Session A 7: Advanced prospection method for cultural heritage management  - Experiences and challenges
Helsingin yliopiston päärakennus, uusi puoli, luentosali 12 klo 8.30 alkaen


Nykyaikaisilla menetelmillä,  kuten satelliittipaikannuksella ja ilmasta käsin tehtävällä laserskannauksella, voidaan  uusia arkeologisia kohteita löytää jopa kokonaan ilman kalliita ja raskaita kaivauksia.

Session A 9: War! Conflict archaeology and its role in the study of the past and present of Europe
Helsingin yliopiston päärakennus, uusi puoli, luentosali 14 klo 8.30 alkaen


Arkeologia kertoo myös konflikteista ja niiden vaikutuksista väestöön. Esimerkkeinä mm. Tanskan ja Ruotsin taistelu Skoonesta vuodelta 1658 ja Virosta löydetty skandinaavitaistelijoiden joukkohauta 700-luvulta.

Session A 10: Archaeology in society and daily life
Helsingin yliopiston päärakennus, uusi puoli, luentosali 15 klo 8.30 alkaen


Mitä arkeologia voi antaa nykyihmiselle ja modernille yhteiskunnalle ja mikä on kulttuuriperinnön merkitys ja arvo tänä päivänä? Miten arkeologia näkyy populaarikulttuurissa tai esimerkiksi matkailussa?

Session A 15: Body categories and identities, health and society in ancient Europe
Helsingin yliopiston päärakennus, vanha puoli, auditorio XII klo 8.30 alkaen


Puheenvuorot käsittelevät mm. tapoja tuoda ilmi yksilön asemaa yhteisössä ja muinaisten eurooppalaisten keinoja rakentaa omaa ja kansansa identiteettiä.

Session A 17: Managing the archaeological heritage: perceptions and realities
Helsingin yliopiston päärakennus, vanha puoli, auditorio XIV klo 8.30 alkaen


Arkeologisesti arvokkaat kohteet on yleensä suojeltu lainsäädännön keinoin, mutta se ei aina riitä estämään niiden vahingoittumista tai vaikkapa rikollisuutta. Eri maissa kohteita suojellaan eri keinoin.

Perjantai 31.8.


Session C 3: Creativity in the Bronze Age
Helsingin yliopisto, Porthania, Sali 3 klo 8.30 alkaen


Muinainen ihminen on ollut luova. Erityisesti pronssikausi on ollut Euroopassa luovuuden kukoistuskautta jolloin opittiin hyödyntämään uusia työtapoja ja materiaaleja.

Session  C 6: Circumpolar rock art
Helsingin yliopiston päärakennus, uusi puoli, luentosali 10 klo 8.30 alkaen


Pohjoisilla seuduilla on paljon kalliomaalauksia eri aikakausilta. Sessio pohtii niiden suhdetta toisiinsa, muuhun taiteeseen, mytologiaan sekä pohjoiseen kulttuuriin.

Session C 9: From skulls and skeletons to ancient people: approaches to human remains from prehistoric northern Eurasia
Helsingin yliopiston päärakennus, uusi puoli, luentosali 14 klo 8.30 alkaen


Nykytutkimusta kiinnostaa mitä kallojen ja luurankojen perusteella voidaan sanoa muinaisten ihmisten ruokavaliosta, terveydestä, muuttoliikkeistä tai elämäntyylistä. Sessiossa esitellään uusimpia tutkimustuloksia eri puolilta Eurooppaa.

Session C 10: Not just meat: the role of plants in paleonutritional assessment
Helsingin yliopiston päärakennus, uusi puoli, luentosali 15 klo 8.30 alkaen


Mitä ihmiset söivät ennen kuin he alkoivat viljellä maata ja pitää tuotantoeläimiä? Kysymyksiin erityisesti kasvien käytöstä ruokavaliossa on vasta nyt alettu löytää vastauksia.

Session D 6: Using social media technologies to engage people in archaeology
Helsingin yliopiston päärakennus, vanha puoli, auditorio IV klo 14.00 alkaen


Sosiaalinen media tarjoaa uusia mahdollisuuksia osallistaa arkeologian harrastajia ja arkeologiasta kiinnostuneita tutkimuksen tekemiseen.

Session D 7: EAA student session
Helsingin yliopiston päärakennus, vanha puoli, auditorio IX klo 14.00 alkaen


Arkeologian opiskelijat eri Euroopan maista esittelevät omia tutkimusaiheitaan.

Lauantai 1.9.


Session E 4: Coastal and maritime archaeology of Medieval Europe, ca. AD 600–1500: the dynamics of liminality and connectivity
Helsingin yliopiston päärakennus, uusi puoli, luentosali 5 klo 8.30 alkaen


Sessio paneutuu keskiajalla Euroopan rannikoilla asuneiden yhteisöjen elämään.

Session E 14: Settled and itinerant crafts people in history and prehistory
Helsingin yliopiston päärakennus, vanha puoli, auditorio XII klo 8.30 alkaen


Kierteleviä käsityöläisiä, mm. kammantekijöitä, tunnetaan jo 900–1100 -luvuilta. Sessiossa pohditaan mm.  mitä laajempia merkityksiä heidän elämäntavallaan olisi ja millainen oli heidän asemansa yhteisössä.

Session E 17: The archaeology of 20th century terrorscapes: how to proceed?
Helsingin yliopiston päärakennus, vanha puoli, auditorio XV klo 8.30 alkaen


“Terrorscape” ja “traumascape” ovat uusia käsitteitä arkeologisessa keskustelussa.  Traumaattisiin paikkoihin, kuten sotatantereisiin tai vaikkapa toisen maailmansodan keskitysleireihin, liittyvät yksilölliset tai kollektiiviset muistot ovat osa arkeologian tutkimusaineistoa.

Session F 3: Round table. Can an archaeologist be a public intellectual?
Helsingin yliopiston päärakennus, uusi puoli, luentosali 15 klo 14.00 alkaen


Arkeologit esiintyvät julkisuudessa yleensä vain menneisyyden kuvaajina. Mitä uutta näkökulmaa arkeologit voisivat tuoda keskusteluun politiikasta, kulttuurista ja yhteiskunnasta.

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto