Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Arkeologia Suomessa – Arkeologi i Finland 2007–2008 on ilmestynyt

Arkeologia Suomessa – Arkeologi i Finland 2007–2008 on ilmestynyt


Arkeologia Suomessa -julkaisusarjan uusin osa tiivistää yksiin kansiin vuosina 2007 ja 2008 tehdyt arkeologiset kaivaukset ja inventoinnit.

Kaivaus- ja inventointitietojen lisäksi julkaisu sisältää artikkelit Museoviraston arkeologian osaston kenttätöistä 2007–2008, muinaisjäännösrekisterin kehityksestä, arkeologiasta osana Metsähallituksen palveluja sekä Oulussa tehdystä kaupunkiarkeologisesta kenttätutkimuksesta.

Edellisistä osista poiketen julkaisu ilmestyy vain sähköisenä painoksena. Pdf-julkaisu on luettavissa Museoviraston verkkosivuilla.


ARKEOLOGIA SUOMESSA – ARKEOLOGI I FINLAND 2007–2008

Toimittajat: Helena Ranta, Teija Nurminen, Tanja Tenhunen ja Marianna Niukkanen
2012, 240 s., pdf, ISSN 2242-5128

Kirjan sisältö
Helena Taskinen:
Katsaus Museoviraston arkeologian osaston tutkimus- ja suojeluyksikön vuosien 2007 ja 2008 kenttätöihin (ref. Översikt över fältarbeten som enheten för undersökning och skydd vid Museiverkets arkeologiska avdelning har utfört under åren 2007 och 2008)
Miikka Haimila:
Muinaisjäännösrekisteri 20 vuotta myöhemmin – muinaisjäännösrekisterin lyhyt historia (ref. Fornlämningsregistret 20 år senare – fornlämningsregistrets korta historia)
Pirjo Rautiainen, Henrik Jansson, Jouni Taivainen ja Anu Vauramo:
Arkeologina Metsähallituksen luontopalveluissa ja metsätaloudessa (ref. Som arkeolog vid Forststyrelsens naturtjänster och skogsbruk)
Titta Kallio-Seppä:
Kaupunkiarkeologista kenttätutkimusta Oulussa kolmella vuosikymmenellä (ref. Stadsarkeologisk fältundersökning i Uleåborg under tre decennier)
Kaivaukset 2007
Inventoinnit 2007
Kaivaukset 2008
Inventoinnit 2008

Lisätietoja kirjasta antaa intendentti Helena Ranta, puh. 040 128 6316, helena.ranta@nba.fi

Lisätietoja Museoviraston julkaisuista
Museovirasto Facebookissa

Arkeologia Suomessa 2007 2008

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto