Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto on julistanut haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2013

Museovirasto on julistanut haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2013


Museovirasto on julistanut haettaviksi harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Haettavissa ovat museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset, valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon sekä perinnealusten entistämisavustukset. Avustusten hakuaika päättyy 31.10.2012.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen.

1. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset
Avustukset on tarkoitettu kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämien museoiden hankkeiden tukemiseen mukaan lukien museorakennusten kunnostaminen. Avustuksia ei myönnetä valtionosuutta saaville museoille.

Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6147 ja 040 128 6015 sekä harkinnanvaraisten avustusten verkkosivuilta.

2. Valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin
Avustukset on tarkoitettu päätoimisesti hoidettujen museoiden omiin tai muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettaviin hankkeisiin.

Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6138, 040 128 6147 ja innovatiiviset hankkeet -verkkosivulta.
 
3. Avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen
Avustukset on tarkoitettu kansalaisjärjestöille ja -yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Avustuksia ei myönnetä kunnille, museoille eikä apurahoina yksityishenkilöille.

Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6045, 040 128 6015 sekä kulttuuriperinneavustusten verkkosivuilta.

4. Rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon
Avustukset on tarkoitettu rakennussuojelulain (60/1985) tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen sekä muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Avustuksia myönnetään yksityisille tai yhteisöille. Kunnat voivat hakea avustusta vain, mikäli kohde on lain nojalla suojeltu. Tukea myönnetään myös muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon.

Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6274 ja entistämisavustusten verkkosivuilta.

5. Perinnealusten entistämisavustukset
Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden korjaukseen.

Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6273 ja perinnealusten entistämisavustusten verkkosivuilta.

Hakulomakkeita saa Museovirastosta puh. 040 128 6145 (avustukset 1-3) ja puh. 040 128 6242 (avustus 4). Lomakkeet ovat tulostettavissa myös Museoviraston verkkosivuilta (ks. yllä olevat linkit).

Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 31. lokakuuta 2012 osoitteella Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Postileiman päiväys riittää.

Lampaat

Tukea voi nyt hakea myös muinaisjäännösten hoitoon. Lampaita hoitamassa Euran Harolan muinaisjäännösaluetta. Kuva: Juha Mäntylä, Museovirasto.


 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto