Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Suositus museoiden aineistojen sisällönkuvailussa käytettävistä sanastoista ja luokituksista on ilmestynyt

Suositus museoiden aineistojen sisällönkuvailussa käytettävistä sanastoista ja luokituksista on ilmestynyt


Museo 2015 -hankkeessa on valmistunut suositus asiasanastojen, luokitusjärjestelmien ja ontologioiden käyttämisestä museoiden aineistojen sisällönkuvailussa. Suosituksella autetaan museoita löytämään ne kuvailun välineet, jotka edistävät objektien tietojen yhdenmukaisuutta ja siten helpottavat tiedon siirtoa, näyttämistä ja hakemista sekä museoammattilaisten omissa että museoiden asiakkaiden käyttämissä järjestelmissä ja palveluissa.

Museot käyttävät useita asiasanastoja, sanalistoja, luokitusjärjestelmiä ja ontologioita apunaan kokoelmia luetteloidessaan. Osa näistä kuvailun välineistä on yhteisesti käytettyjä, osa museoiden omia. Suosituksessa esitellään asiasanastot ja luokitusjärjestelmät, joita museoiden tulisi ensisijaisesti käyttää luettelointityössään. Samoin otetaan kantaa museoiden omien sanalistojen ja luokitusjärjestelmien käyttöön.

Lisäksi huomioidaan ontologioiden nykytilanne Kansalliskirjaston otettua vastuun Onki-palvelun ja julkisen hallinnon yhteisten ontologioiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tutustu suositukseen täältä.

Kommentteja suosituksesta voi lähettää 1.5.2013 mennessä osoitteeseen leena.furu@nba.fi. Häneltä saa myös lisätietoja suosituksesta.

Suosituksen ovat laatineet Erkki Anttonen (Valtion taidemuseo), Maija Ekosaari (SAKU-hanke), Leena Furu (Museo 2015), Suvi Kettula (Espoon kaupunginmuseo), Satu Savia (Museo 2015), Katri Seppälä (Sanastokeskus TSK) ja Sirkka Valanto (Museovirasto).

Museo 2015 -hankkeen verkkosivut
Logo Museo 2015

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto