Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto saa vankeja avuksi Olavinlinnan muurien korjaukseen

Museovirasto saa vankeja avuksi Olavinlinnan muurien korjaukseen


Olavinlinna Kyrönsalmen kansallismaisemassa Savonlinnassa on merkittävimpiä historiallisia muistomerkkejämme ja suosittu nähtävyyskohde. Keskiaikaisen kivilinnan jyhkeät muurit ja muut rakenteet vaativat jatkuvaa korjausta ja kunnostusta, jotta ne säilyvät. Nyt Museovirasto saa tähän työhön avukseen myös vankityövoimaa. Museovirasto ja Sulkavan vankila ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti Sulkavan vankilan vangit osallistuvat Olavinlinnan korjaustöihin.

Olavinlinnan rakentaminen aloitettiin vuonna 1475 ja se on saanut nykyisen muotonsa useiden rakennusvaiheiden aikana. Olavinlinnan toiminta linnoituksena päättyi 1840-luvulla, minkä jälkeen sitä ryhdyttiin kunnostamaan ja hoitamaan muinaismuistona. Linnaa entisöitiin sekä 1800-luvun loppupuolella että 1900-luvulla.  Viimeisin laaja restaurointi tehtiin vuosina 1961-1975. Linnan muurien korjaus ja kunnostus on jatkuvaa työtä ja sitä on linnassa tehty jo keskiajalta lähtien. Olavinlinna on valtion omaisuutta ja sen hallinnoinnista ja hoidosta vastaa Museovirasto.
Olavinlinna
Kuva: Museovirasto
Yhteistyösopimus, jolla Museovirasto ja Sulkavan vankila ovat sopineet vankityövoiman käytöstä Olavinlinnassa, hyödyttää molempia osapuolia. Se edistää vankien työhönsijoittumista ja koulutusta sekä edesauttaa Olavinlinnan korjaustöitä.

Sulkavan vankila sijoittaa Olavinlinnan työkohteisiin laitoksessa rangaistustaan suorittavia vankeja ja maksaa heidän palkkansa. Museovirasto vastaa muista kustannuksista. Vuonna 2013 Museovirastolla on käytettävissä Olavinlinnan korjaustöihin 150 000 euroa.

Vangit korjaavat Olavinlinnan muureja. Työtä tehdään Rikosseuraamuslaitoksen työnjohtajan johdolla aluksi neljän vangin voimin. Työt alkavat tulevana syksynä, koska kesällä oopperajuhlien aikaan ei korjaustöitä voi tehdä. Vangit myös kunnostavat ja maalaavat Olavinlinnan puuosia. Erityinen etu on, että tätä työtä voidaan talviaikana tehdä myös sisällä Sulkavan vankilan tiloissa.

Muurien korjaus vaatii rakentamisen osaamista, jota vangit opiskelevat Sulkavan vankilan rakennuskoulutusohjelmassa. Vankilan työnjohto koulutetaan muurien korjaukseen ja he kouluttavat vangit kulloisenkin työkohteen töihin Olavinlinnassa.

Sulkavan vankila on solminut sopimuksen vankityövoiman käytöstä myös Savonlinnan kaupungin kanssa. Sen mukaan vankityötä käytetään teknisen viraston alaisiin kohteisiin Savonlinnan kaupungin alueella. Työkohteet ovat erilaisia maisemointi- ja kunnostustöitä. Yhteistyö käynnistyy jo tämän kevään aikana.

Sulkavan vankilalla on useiden vuosien kokemus kunta- ja seurakuntayhteistyöstä Sulkavalla. Yhteistyöstä on saatu hyvää palautetta ja yhteistyö on sujunut puolin ja toisin tarkasteltuna hyvin.
Yhteistyö Museoviraston ja Savonlinnan kaupungin kanssa on osa Sulkavan vankilan toiminnan kehittämistä. Vankilan toiminta painottuu vahvasti vankien koulutukseen. Viime syksynä vankilassa käynnistyi uutena koulutusalana rakennusalan perustutkinto. Nyt neuvotellaan Savonlinnan ammatti- ja aikuisoppilaitoksen (SAMI) kanssa mahdollisuudesta suorittaa rakennusalan ammattitutkinto tai sen osia sekä Museoviraston että Savonlinnan kaupungin työkohteissa.

Museovirastolla on erittäin hyviä kokemuksia vankityövoiman käytöstä. Hämeen linnassa on tehty vankityövoimalla korjaustöitä ja hoidettu ympäristöä. Vangit ovat myös huolehtineet siivouksesta. Muureja on korjattu ja ympäristöä hoidettu vankityövoimalla myös Haminassa ja Kotkassa. Vankityövoiman käyttö ei ole aiheuttanut ongelmia työkohteissa tai niiden läheisyydessä.

Lisätietoja antavat

Osastonjohtaja Ilari Kurri, Museovirasto, Kulttuuriympäristön hoito -osasto, puh. 040 128 6231, ilari.kurri@nba.fi
Rakennuttaja Johanna Nordman, Museovirasto, puh. 040 128 6173, johanna.nordman@nba.fi

Johtaja Tarja Väisänen, Sulkavan vankila, puh. 029 56 80452, 0500 502894, tarja.vaisanen@om.fi
Apulaisjohtaja Pekka Martikainen, Sulkavan vankila, puh. 029 56 85820, pekka.l.martikainen@om.fi

Tekninen johtaja Kari Tikkanen, Savonlinnan kaupunki, puh. 044 417 4600, kari.tikkanen@savonlinna.fi

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto