Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto aloittaa Fort Katariinan alalinnakkeen kunnostuksen Kotkan Meripuistossa

Museovirasto aloittaa Fort Katariinan alalinnakkeen kunnostuksen Kotkan Meripuistossa


Museovirasto aloittaa huhtikuun lopussa Kotkan Meripuistossa sijaitsevan Fort Katariinan alalinnakkeen kunnostustyön. Myös Meripuiston itäosassa sijaitsevan Patteri Katariinan korjausta jatketaan. Kaakkois-Suomen ELY -keskus on myöntänyt Museovirastolle rahoitusta Katariinanniemen linnoituksien restaurointiin sekä Ruotsinsalmen linnoituksia esittelevän Katariinan polun kehittämiseen osana Meripuiston matkailun edistämistä.

Kotkan Meripuisto on kotimaassa ja kansainvälisesti palkittu, suosittu ulkoilualue. Fort Katariinan kunnostus on osa laajempaa ELY- keskuksen rahoittamaa kolmivuotista hanketta, jossa Museovirasto kunnostaa Ruotsinsalmen merilinnoituksesta ja sen säilyneistä kohteista kertovan viitoitetun Katariinan polun ja sen varrella olevia linnoituslaitteita. Polku on rakennettu 1990-luvulla Kotkan kaupungin ja Museoviraston yhteistyönä. Fort Katariinan ylälinnake on kunnostettu vuosina 2007–2011 Shellin ja ELY -keskuksen rahoituksella. ELY-keskuksen rahoitus kolmelle vuodelle on 514 217 € ja sen osuus rahoituksesta on 90 %. Museoviraston osuus on loput 10 %.
Fort Katariinan ylälinnake kunnostettuna
Fort Katariinan ylälinnake kunnostettuna. Kuva: Eija Naakka, Museovirasto.

Katariinan polkua kunnostetaan ja laajennetaan


Katariinan polun kehittämissuunnitelmia laaditaan parhaillaan. Työtä tekee Museoviraston toimeksiannosta arkkitehti Sanna Ihatsu yhteistyössä Kotkan puistotoimen, matkailutoimiston, ympäristökeskuksen sekä Kymenlaakson museon kanssa.

Vuosien saatossa polun opastaulut ovat rikkoutuneet, maastoon on rakennettu uusia kävelyreittejä ja uusia merkittäviä linnoituskohteita on tullut saavutettaviksi, kun öljysataman alue on avautunut virkistyskäyttöön. Polkua parannetaan, vaikeasti saavutettavia kohteita karsitaan, polkuun lisätään Meripuistoon rakennettava uusi reitti ja puistossa sijaitsevat linnoituskohteet varustetaan opastein. Polun kehittämisen jälkeen sen voi kiertää joko yhtenäisenä 4,7 km lenkkinä tai erillisinä 3,6 km ja 1,5 km pituisina lenkkeinä. Lisäksi toteutetaan erillisiä kaupunkikohteiden opasteita, jotka voidaan myöhemmin yhdistää kaupunkipoluksi. Polkuun tulee sisältymään myös merellisiä kohteita veneilymatkailijoille.

Luontoarvoja vaalitaan huolellisesti


Fort Katariinan alalinnakkeella ja sen ympärillä on erityisiä luontoarvoja. Alueella on tehty useita luontoselvityksiä ja -inventointeja, joiden perusteella tärkeimmät luontoarvot ovat hyvin tiedossa. Alalinnakkeella tavataan mm. sotatulokkaita eli polemokoreja, satamatulokkaita sekä harvinaistuneita kulttuuri- ja ketolajeja. Ketokasvillisuuden ansiosta alueella elää myös useita harvinaisia perhoslajeja.

Erityisten luontoarvojen vuoksi kunnostustyö on suunniteltu yhteistyössä Kotkan kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Erityisasiantuntijana suunnittelussa on toiminut Kymenlaakson liiton ympäristösuunnittelija Frank Hering.

Muurien korjaustyössä joudutaan puuttumaan maakerroksiin, joilla kasvaa harvinaisia lajeja. Tällaisten alueiden päällimmäiset maakerrokset siirretään huolellisesti valittuihin uusiin kasvupaikkoihin ja alla olevat maamassat käytetään myöhemmin muurin päälle tehtävässä maavallissa. Näillä toimilla pyritään turvaamaan arvokkaiden lajien säilyminen.

Myös puustoa harvennetaan ja vesakkoa raivataan, jotta linnoituksen kivimuurit saadaan kunnostettua. Nämä toimenpiteet ovat edullisia luontoarvoille. Ne tuovat harvinaisille lajeille paremmat elinolosuhteet ja leviämismahdollisuudet, kun ketokasvillisuutta varjostavaa ja muurien päällä kasvavaa puustoa harvennetaan sekä vesakoita ja ruusupensaita raivataan.

Fort Katariinan ja Ruotsinsalmen historiaa


Ruotsinsalmen merilinnoitus koostui useasta erillisestä linnoituksesta, linnakkeista ja pattereista, joita rakennettiin Kotkan saarelle sekä sitä ympäröiville saarille. Ruotsisalmen linnoituksia rakennettiin 1790-luvun alussa ja täydennettiin 1800-luvun alussa.

Fort Katariina oli alueen päälinnoitus. Se koostui korkealle kalliolle rakennetuista ylä- ja alalinnakkeista sekä meren rannalla olleesta patteri Katariinasta. Ala- ja ylälinnakkeen lounaispuolella oli meren rannalla myös patteri nro 1 sekä väliaikainen pienempi patteri. Fort Katariinan kasarmialue rakennettiin linnoituksen itäpuolelle, jonne nousi tiilinen kasarmirakennus ja vahtitupa. Patteri Katariinasta koilliseen rakennettiin kaksi ruutikellaria.

Suomen sodan jälkeen sotilaallinen toiminta Ruotsinsalmessa väheni, kun raja siirtyi Kymenlaaksosta Pohjanlahdelle. Ruotsinsalmen rakennuksia purettiin tarpeettomina ja niistä säilytettiin ainoastaan kiviset rakennukset ja tärkeimmät puutalot. Linnoituslaitteet säilyivät, mutta ainoastaan Kukourin saarella olevaan Fort Slavan linnoitukseen jäi pieni vartiokomennuskunta ja Fort Katariinan tiilikasarmiin majoittunut pääkomennuskunta. Rakennukset ja Fort Slavan linnoitus tuhoutuivat Krimin sodan aikana, kun englantilaiset räjäyttivät ja polttivat Ruotsinsalmen rakennuksia sekä tuhosivat osan linnoituslaitteista. Nykyisin Ruotsinsalmen aikaisista rakennuksista on jäljellä vain kirkko ja kaksi ammuskellaria sekä linnoituslaitteita ja kasarmien jäänteitä.

Kotkan kaupungin perustamisen jälkeen Katariinanniemi jäi ensin puistoksi, kunnes 1930-luvulla alueella alkoi öljysatamatoiminta, joka laajeni 1950-luvulla Fort Katariinan ylälinnakkeen sisälle. Öljysatamatoiminnot ajettiin alas 2000-luvun alussa, minkä jälkeen alueella tehtiin mittavia maiden puhdistustöitä. Öljysatamatoiminnasta oli aiheutunut vahinkoja muinaismuistolain suojelemalle Fort Katariinan ylälinnakkeelle ja Oy Shell Ab korvasi ne Museoviraston edellyttämällä tavalla. Shellin rahoittamat korjaustyöt tehtiin kesällä 2007. Ylälinnakkeen restaurointitöitä jatkettiin ELY -keskuksen rahoituksella vuosina 2008–2010. Fort Katariinan alalinnakkeen vauriot ovat ajan aiheuttamia, eivätkä johdu öljysatamatoiminnasta.

Hankkeen yhteystiedot


Rakennuttaja
Eija Naakka, Museovirasto, eija.naakka@nba.fi, p. 040 128 6164

Korjaustyön suunnittelu, Katariinan polun suunnitelmat
Sanna Ihatsu, CasaCo Oy, sanna.ihatsu@otalampi.net, p. 050 339 0840

Luontoarvojen valvonta
Heli Ojala, Kotkan kaupungin ympäristökeskus, heli.ojala@kotka.fi, p. 044 702 4805
erityisasiantuntijana Frank Hering, Kymenlaakson liitto

Meripuiston aluerakentaminen
Heikki Laaksonen, Kotkan kaupungin puistotoimi, heikki.laaksonen@kotka.fi, p. 044 702 4773


Lehdistökuvat

Nämä kuvat on tarkoitettu vain tiedotusvälineiden käyttöön. Muu käyttö on kielletty. Klikkaa kuvaa, niin saat sen ladattavaksi.

Alalinnakkeen valliFort Katariinan ylälinnake kunnostettuna
Korjaamaton alalinnakkeen muuri. Alalinnakkeen vallien alaosat ovat peittyneet niiden päällä olleen tiilisen kivimuurin ja maavallin sorruttua muurin päältä sen juurelle. Kuva: Sanna Ihatsu.
Fort Katariinan ylälinnake kunnostettuna. Kuva: Eija Naakka, Museovirasto.


 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto