Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjausta ja muinaisjäännösalueiden hoitoa tuettiin 1,6 miljoonalla eurolla

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjausta ja muinaisjäännösalueiden hoitoa tuettiin 1,6 miljoonalla eurolla


Museovirasto on jakanut vuoden 2013 valtionavustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin ja muinaisjäännösalueiden hoitoon. Avustusta myönnettiin 207 kohteelle yhteensä 1 661 000 euroa.

Suurimmat avustussummat myönnettiin rakennussuojelulailla suojeltujen rakennusten konservointi- tai restaurointitöihin. Maskun Kankaisten kartanon seinämaalausten ja panoraamatapetin konservointitöitä tuetaan 80 000 eurolla. Turun Synagoga sai 25 000 euron avustuksen ikkunoiden kunnostamiseen. Helsingissä sijaitsevan Juho ja Maria Lallukan taiteilijakodin kunnostuksen jatkotyöhön myönnettiin 60 000 euroa.

Pääosa avustusta saaneista kohteista on yksityishenkilöiden omistamia rakennuksia maaseudulla ja taajamissa. Harvinaisten rakennustyyppien joukossa on mm. myllyrakennuksia. Oman ryhmänsä muodostavat aiemmin julkisessa omistuksessa olleet, yksityisille myydyt rakennukset, kuten VR:n rautatierakennukset ja teollisuusyhdyskuntien asuintalot.

Avustuksilla tuetaan korjaustöitä, jotka edesauttavat talonpoikaisten pihapiirien, puukaupunkien asuinrakennusten ja maaseudun pienten hirsirakennusten kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä. Avustuksia suunnataan erityisesti restauroiviin ja konservoiviin töihin sekä toimenpiteisiin, joilla tuetaan perinteisten ja käsityövaltaisten rakennustapojen säilymistä. Tavallisimpia töitä ovat hirsikorjaukset, ikkunoiden ja vesikaton kunnostukset ja julkisivujen maalaustyöt.

Entistämisavustuksen uusi osa-alue on viime vuonna ensimmäistä kertaa haettavissa ollut tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon. Tuen piirissä ovat muinaismuistolain mukaiset kiinteät muinaisjäännökset. Vuoden 2012 määrärahasta tukea myönnettiin 11 kohteen hoitoon. Useimmissa kohteissa avustusta käytetään muinaisjäännösalueen maisemanhoitoon. Tukea myönnettiin myös informaatiotaulujen toteuttamiseen ja laidunaitausten tekemiseen.

Lisätietoja antavat yli-intendentti Ulla Salmela, puh. 040 128 6251, ulla.salmela@nba.fi ja osastonjohtaja Mikko Härö, puh. 040 128 6241, mikko.haro@nba.fi

Luettelo rakennusten entistämisavustusten ja muinaisjäännösalueiden hoitotuen saajista vuonna 2013
Rautatieasema, Pietarsaari
Pietarsaaren rautatieasema on yksi kohteista, jonka kunnostukseen myönnettiin avustusta. Kuva: Katja Kauppinen

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto