Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Maailmanperintökohteille myönnettiin avustuksia

Maailmanperintökohteille myönnettiin avustuksia


Museovirasto on jakanut yhteensä 270 000 euroa avustuksina Suomen maailmanperintökohteille. Hakemuksia saapui 43 kappaletta, joista avustuksia myönnettiin 28 kohteelle.

Tänä vuonna avustuksista suuri osa myönnettiin Vanhan Rauman ja Suomenlinnan asuin- ja piharakennusten kunnostus- ja korjaustöihin. Vanhan Rauman alueella avustuksia sai yhteensä 24 yksityistä kohdetta. Pääosa näistä avustuksista käytetään vesikatteiden ja julkisivujen kunnostamiseen. Kaupunkirakenteen monimuotoisuuden säilymistä turvataan myös tukemalla piha- ja talousrakennusten kunnostamista.

Suurimman yksittäisen avustuksen, 140 000 euroa, sai Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan voimalaitoskanavan suojaseinän toteutushanke. Patoseinän avulla pyritään estämään tehdasrakennusten vesivaurioita ja tulvavahinkoja, jotka ovat vakava uhka rakennusten säilymiselle.
 
Petäjäveden Vanhan kirkon säätiölle myönnettiin 9 000 euron avustus erillisen opastuskeskuksen rakentamiseen. Tavoitteena on palvella kirkossa vierailevia entistä paremmin ja samalla rauhoittaa varsinainen kirkkotila oheis- ja myyntitoiminnasta.

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammalahdenmäki ja Struven ketju. Maailmanperintöavustuksia myönnetään ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen arvoisena. Avustuksia voivat hakea maailmanperintäkohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat.

Lisätietoja:
yli-intendentti Ulla Salmela, puh. 040 128 6251, ulla.salmela@nba.fi
osastonjohtaja Mikko Härö, puh. 040 128 6241, mikko.haro@nba.fi

Luettelo maailmanperintökohteiden avustusten saajista vuonna 2013
Vanha Rauma
Vanhan Rauman idylliä. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto.

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto