Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto korjaa Hämeen linnan vallihautaa

Museovirasto korjaa Hämeen linnan vallihautaa


Eteläosan vallihautaMuseovirasto on aloittanut Hämeen linnan vallihaudan peruskorjauksen. Suomessa ainutlaatuisen vesihaudan reunojen luonnonkivilatomukset ovat osin sortuneet ja routa, sekä isojen puiden juuristot ovat aiheuttaneet pullistumia kivetyksiin. Ongelmia aiheuttaa myös vallihaudassa seisova vesi.

Hämeen linnan bastionijärjestelmän rakentaminen aloitettiin vuonna 1777. Linnoitustyöt jatkuivat 1800-luvun alkupuolelle asti. Vallihautaan rajautuvat eskarppi- ja kontraeskarppimuurit on tehty kylmämuuraustekniikalla. Muurit on perustettu puuperustuksen varaan, joka peittää koko vallihaudan pohjan. Monista muista Suomen linnoituksista poiketen Hämeen linnan vallihauta on ns. vesihauta.

Linnan eteläosassa valleja tasattiin vuonna 1869 ja vallihaudan koillisosan kulkua muutettiin 1870-luvulla. Pohjoisosan vallit tasoitettiin ja vallihauta täytettiin vuosina 1873-1874. Nämä linnoituslaitteet rekonstruoitiin 1970- ja1980-lukujen korjausten yhteydessä takaisin, pohjoisosan raveliinia lukuun ottamatta. Rekonstruktio tehtiin vanhojen ruotsalaisten ja venäläisten piirustusten sekä esiin kaivettujen rakenteiden jäänteiden avulla.

Vallihaudan pohja on viimeksi puhdistettu vuonna 1997. Vallihaudan vesi ei liiku, koska luonnollista virtausta ei ole. Tämä aiheuttaa ympäristöön lievää hajuhaittaa eikä seisova, likaisen vihreä vesi ole myöskään mikään kaunis nähtävyys. Virtauksen puuttuminen on aiheuttanut myös vallihaudan pohjan liettymisen. Rakennekerrosten päälle on kasaantunut lietettä, savea ja muuta maa-ainesta. Vallihauta kunnostetaan ja vedelle pyritään saamaan kunnollinen ja riittävän tehokas virtaus.

Vallihaudan tyhjennys vedestä pumppaamalla aloitettiin toukokuun puolivälissä. Toukokuun lopulla peruskorjaukseen osallistuvat pitivät katselmuksen, jossa arvioitiin osittain tyhjentyneen vallihaudan kuntoa ja tilaa. Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vallihaudan läntisen osan yhdestä suuremmasta sortumakohdasta. Tämän koealueen korjauksen yhteydessä selvitetään tarkemmin vallihaudan nykyisiä rakenteita ja muurin kuntoa. Havaintoja verrataan käytössä oleviin vanhoihin piirustuksiin.

Vallihaudan kivikorjaustyön laajuus selviää tarkemmin työn edetessä. Työtapoja tarkennetaan tarvittaessa, kun kivimuurin taustan kunto purkutöiden yhteydessä selviää, ja kun vallihaudan alaosien kunto voidaan mahdollisen patoamisen ja siivoustyön jälkeen arvioida.

Korjaustyön urakoitsijana toimii Kivityö Kaseva Oy. Lisäksi työmaalla työskentelee Vanajan vankilan Ojoisten osaston neljä miesvankia.

Työn vastuuhenkilöt Museoviraston Kulttuuriympäristön hoito -osaston Restaurointi-yksikössä ovat johtava rakennuttaja Kari Nikkanen, puh. 040 128 6163 ja rakennuttaja Olli Cavén, puh. 040 128 6166. Hankkeen tutkimus - ja dokumentointityöstä vastaavat tutkijat Päivi Hakanpää, puh. 040 128 6234  ja Janne Hymylä, puh.  040 128 6237
Suunnittelijana ja rakennuttajakonsulttina toimii arkkitehti Sanna Ihatsu / CasaCo Oy, puh. 050 339 0840. Urakoitsijan vastaavana työnjohtajana toimii toimitusjohtaja Jari Kaseva, puh. 040 566 5906

Lehdistökuvat

Nämä kuvat on tarkoitettu vain tiedotusvälineiden käyttöön. Muu käyttö on kielletty. Klikkaa kuvaa, niin saat sen ladattavaksi.

Eteläosan vallihautaHämeen linnan vallihauta.Länsiosan eskarppi- ja kontraeskarppimuuri
Ennen korjauksia vallihauta on tyhjennettävä vedestä ja hautaan kertynyt lieju poistettava. Kuva: Janne Hymylä, Museovirasto
Länsiosan eskarppi- ja kontraeskarppimuuriin on syntynyt vaurioita. Kuva: Janne Hymylä, Museovirasto
Eteläosan vallihautaa. Kuva: Janne Hymylä, Museovirasto


 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto