Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museovirasto on julkaissut vuoden 2012 Museotilaston


Museotilastoon kootaan vuosittain tietoja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Nyt julkaistu tilasto kertoo, että museoissa käytiin vuoden 2012 aikana yhteensä 5,3 miljoonaa kertaa, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna. Suosituimpia museoita olivat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma sekä Luonnontieteellinen museo. Keskimäärin kävijöitä oli 34 300 museota kohden.

Museoiden vaihtuvien näyttelyiden määrä kasvoi lähes sadalla edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2012 vaihtuvia näyttelyitä toteutettiin lähes 1200 eli keskimäärin kahdeksan näyttelyä museota kohden. Kokoelmien kartuttamiseen museot käyttivät 2,7 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.

Päätoimisesti hoidettuja museoita on 154, ja niillä on yhteensä 325 museokohdetta. Ammatillisista museoista yli puolet (83 museota) on kunnallisia, noin kolmasosa (58 museota) yhdistysten ja säätiöiden ja loput valtion, yliopistojen sekä yritysten ja julkisyhteisöjen ylläpitämiä. Museoissa työskentelee noin 1950 vakinaista, päätoimista työntekijää. Lisäksi lähes 50 museon toiminnassa on mukana vapaaehtoistyöntekijöitä.
Museotilasto2012
Museotoiminnan kokonaisrahoitus vuonna 2012 oli 219,2 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna se kasvoi 10,8 miljoonaa euroa. Valtio rahoitti museotoimintaa 92,8 miljoonalla eurolla ja kunnat 75 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitus väheni 1,8 % eli noin 1,7 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Kuntien rahoitusosuus kasvoi 7,7 % eli noin 5,3 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2011. Museoiden omatoiminen tuotto kattoi rahoituksesta 15,2 % eli 33,3, miljoonaa euroa, mikä oli 18,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valtaosa museoiden menoista muodostui palkkaus- ja kiinteistökuluista, näistä palkkausmenojen osuus oli 48,1 % ja kiinteistömenojen osuus 30,5 %. Huomattavaa on, että kiinteistömenot kasvoivat lähes 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös palkkausmenot nousivat hieman, noin 5 %:lla.

Linkit pdf-muotoiseen Museotilastoon 2012 sekä tietoihin museoiden henkilökunnasta ja taloudesta, toiminnasta sekä kävijöistä ja avoinnaolosta museokohteittain löytyvät Museoviraston verkkosivuilta. Samasta osoitteesta pääsee tutustumaan myös vuosien 2006-2011 Museotilastoihin. Ruotsinkielinen tilastoaineisto löytyy taulukoina ja pdf-tiedostona verkkosivuilta.

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Mirva Mattila, puh. 040 128 6045, mirva.mattila@nba.fi
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 040 128 6015, anu.niemela@nba.fi

Painetun Museotilaston tilaukset:
tarkastaja Pia Lonardi, puh. 040 128 6145, pia.lonardi@nba.fi

3.9.2013 klo 14:03: Korjattu museoiden kävijämäärä. Keskimäärin kävijöitä oli 34 300 museota kohden, ei 53 000.

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto