Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kotkan kulttuuritoimen ja Merikeskus Vellamon johtamista kokeillaan uudella mallilla vuoden 2014 ajan

Kotkan kulttuuritoimen ja Merikeskus Vellamon johtamista kokeillaan uudella mallilla vuoden 2014 ajan


Kotkassa valmistellaan parasta aikaa kaupungin ja Museoviraston yhteistyönä kokeilua, jossa kaupungin kulttuurijohtaja tulisi vahvistamaan Merikeskus Vellamon johtamista. Kokeilun tavoitteena on vahvistaa Kotkan profiilia meri- ja kulttuurikaupunkina, jonka keskiössä Merikeskus Vellamo on. Kokeilun ajaksi kulttuuriasiankeskuksen henkilökunta on siirtymässä Merikeskus Vellamon tiloihin.

Vellamossa toimii Suomen merimuseo sekä Kymenlaakson museo, joilla molemmilla on omat johtajansa. Kuitenkin Merikeskus Vellamon yhteisen toiminnan johtamisen on todettu kaipaavan lisää panostusta ja on tarvetta vahvistaa ja selkiyttää Merikeskus Vellamon profiilia ja yhteisiä tavoitteita suhteessa molempien museoiden tavoitteisiin.
Vellamon kattoestradi
Näkymä Merikeskus Vellamon kattoestradilta. Kuva: Timo Vesterinen
Kokeilussa kulttuurijohtaja ottaisi kulttuuritoimen johtamisen ohella vastuulleen osan Merikeskus Vellamon johtamistehtävistä perustuen Vellamon yhteiseen strategiaan (valmistuu kokeilun alkuun mennessä), toimintasuunnitelmaan ja tavoitteisiin keskittyen seuraaviin asioihin:
– Merikeskus Vellamon profilointi
– Merikeskus Vellamon markkinoinnin, myynnin sekä tuotteistamisen ja palveluiden kehittäminen 
– Merikeskus Vellamon asiakaspalveluyksikön johtaminen
– Merikeskus Vellamon ammattimainen varainhankinta ja kumppaniyhteistyö
– Kantasataman kehittäminen tapahtumapaikkana

Kokeilusta odotetaan saatavan synergiaetua sekä kaupungin kulttuuritoimen tapahtumatuotantoon että Suomen merimuseon ja Kymenlaakson museon toimintaan ja tapahtumatuotantoon. Vellamon tiloissa voidaan entistä joustavammin toteuttaa erilaisia tapahtumia.
Kulttuurin tapahtumatuotannon, teatterikuraattorin ja vahtimestarien työpanosta voidaan käyttää myös Vellamon toimintaan, mikä tuo joustavuutta palvelutuotantoon ja mahdollistaa erilaiset uudet avaukset ja kokeilut nykyistä paremmin. Lisäksi Meripäivien järjestämisen kannalta on edullista, että järjestävä organisaatio on keskellä tapahtumaa ja Vellamo saadaan entistä paremmin osaksi Meripäiviä.

Kokeilussa kulttuurijohtajan työpanos suuntautuisi arviolta 40 %:n osuudella Merikeskus Vellamon johtamiseen. Museovirasto osallistuu kokeiluun omalta osaltaan, 20 %:lla kulttuurijohtajan palkkakustannuksista, kohdistuen Suomen merimuseon tuottamiin palveluihin Vellamon yhteisen toiminnan kautta.
Kokeilun tuomien kokemusten perusteella haetaan pysyvä ratkaisu vuoden 2015 alusta lähtien.

Kokeilun toteuttamisesta päätetään alkusyksyn aikana. Asiaa valmistellaan kulttuurilautakunnan käsittelyyn 17.9 ja sen jälkeen kaupunginhallitukselle päätettäväksi.

Lisätietoja
Terhi Lindholm, kehitysjohtaja, Kotkan kaupunki p. 040 670 8222
Tiina Mertanen, museonjohtaja, Suomen merimuseo, p. 040 1286481
Kirsi Niku, museotoimenjohtaja, Kymenlaakson museo, p. 040 706 9643

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto