Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto on julistanut haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2014

Museovirasto on julistanut haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2014


Museovirasto on julistanut haettaviksi harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Haettavissa ovat: museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset, valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, rakennusten entistämisavustukset, tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon sekä perinnelaivojen korjaus- ja entistämisavustukset. Avustusten hakuaika päättyy 31.10.2013.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2014 talousarvioesityksen.


1. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset

Avustukset on tarkoitettu kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämien museoiden hankkeiden tukemiseen mukaan lukien museorakennusten kunnostaminen. Avustuksia ei myönnetä valtionosuutta saaville museoille. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6006 ja 040 128 6138 ja http://www.nba.fi/fi/harkvaravustukset

2. Valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Avustukset on tarkoitettu päätoimisesti hoidettujen museoiden omiin tai muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettaviin hankkeisiin. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6009, 040 128 6138 ja http://www.nba.fi/fi/innovatavustukset

3. Avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen

Avustukset on tarkoitettu kansalaisjärjestöille ja -yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Avustuksia ei myönnetä kunnille, museoille eikä apurahoina yksityishenkilöille. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6015, 040 128 6006 ja http://www.nba.fi/fi/kulttuuriperinneavustus

4. Rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon

Avustukset on tarkoitettu rakennussuojelulain (60/1985) tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen sekä muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Avustuksia myönnetään yksityisille tai yhteisöille. Kunnat voivat hakea avustusta vain, mikäli kohde on lain nojalla suojeltu. Tukea myönnetään myös muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6313 ja http://www.nba.fi/fi/entavustus

5. Perinnealusten entistämisavustukset

Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden korjaukseen. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 040 128 6273 ja http://www.nba.fi/fi/avustukset/perinnelaiva_avustukset. Hakemus täytetään Internetissä http://www.nba.fi/fi/avustukset/perinnelaiva_avustukset/hakulomake


Hakulomakkeita saa Museovirastosta puh. 040 128 6145 (avustukset 1-3) ja puh. 040 128 6242 (avustus 4). Lomakkeet ovat tulostettavissa myös Museoviraston verkkosivuilta. Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 31. lokakuuta 2013 osoitteella Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Postileiman päiväys riittää.
Lastentarhamuseo puujuna
Ebeneser-säätiön Lastentarhamuseolle myönnettiin vuonna 2013 avustusta valokuva-arkiston digitointia varten. Kuvan puinen veturi on kulunut lasten leikeissä vuosikymmenten ajan. Kuva: Sakari Kiuru


 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto