Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Vaikuttava museo -verkkosivusto rohkaisee museoita strategiatyöhön

Vaikuttava museo -verkkosivusto rohkaisee museoita strategiatyöhön


Museoviraston Kehittämispalvelut on avannut uuden ”Vaikuttava museo” -verkkosivuston, jonka avulla museot voivat tutustua strategisen profiilin rakentamisen eri vaiheisiin ja kokeilla työtä käytännössä.

Viime vuosina museoiden sisällöllisen kehittämisen rinnalle on noussut tarve kehittää museoita myös organisaatioina. Nimensä mukaisesti ”Vaikuttava museo” -sivusto ohjaa museoita pohtimaan toimintaa suuntaavia tavoitteita, joiden avulla museo haluaa ympäristössään vaikuttaa. Kuuden kehitysaskeleen ympärille koottu sivusto antaa tukea ja tarjoaa inspiraation lähteitä muun muassa toimintaympäristön kartoittamiseen, asiakkaiden, kumppaneiden ja oman osaamisen jäsentämiseen sekä asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen ja työn arvioimiseen.

Verkkosivuston tarkoituksena on herättää museot tarkastelemaan toimintansa organisointitapoja uusin silmin sekä punnitsemaan mikä on museon omasta näkökulmasta tärkeää ja vaatii kehittämistä. Erilaiset tarpeet huomioiden sivuston kehityspolku on mahdollista käydä läpi askel askeleelta, mutta verkkosivusto kannustaa myös pienemmän mittakaavan kehittämistyöhön ja yksittäisten askelten sisältöjen hyödyntämiseen.

”Vaikuttava museo” -verkkosivustoa päivitetään aktiivisesti ja se toimii kanavana, jonka kautta museot voivat jakaa kokemuksiaan hyvistä toimintatavoista muille. Sivustolle toivotaan erityisesti tapausesimerkkejä uusien toimintatapojen rohkeista kokeiluista, asiakaslähtöisistä palveluista tai museoiden perinteisiä rajoja rikkovista yhteistyökuvioista. Näkökulmia ja tapausesimerkkejä toiminnan kehittämiseen tarjotaan myös museoalan ulkopuolelta. Sisältöjen päivittämisestä ja toimituksesta vastaa Museoviraston Kehittämispalvelut-yksikkö.

”Vaikuttava museo” -sivusto ja sitä tukeva ”Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa” -julkaisu ovat ”Museot hyvinvoinnin edistäjinä” -hankkeen tuotoksia. Museoviraston koordinoima kehittämishanke toteutettiin vuosina 2011–2013 yhdessä Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston Sitran sekä kahden pilottikaupungin, Hämeenlinnan ja Kotkan kanssa. Hankkeen tavoitteena oli edistää museoiden toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä kehittää johtamis-, toiminta- ja yhteistyömalleja.

”Vaikuttava museo” -verkkosivusto: www.vaikuttavamuseo.fi

”Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa”:
http://www.nba.fi/fi/File/1887/altistutaan-asiakkaille-web.pdf

Lisätietoja:

Erikoisasiantuntija Janne Tielinen, 040 128 6147, janne.tielinen@nba.fi
Kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, 040 128 6005, pirjo.hamari@nba.fi
Vaikuttava museo
Piirros: Shani Armon

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto