Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Suomelle ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia

Suomelle ensimmäinen valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia


Valtioneuvosto teki 20.3. periaatepäätöksen ensimmäisestä valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta. Strategian tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuuriympäristön tuomia mahdollisuuksia kohtaan sekä edistää kulttuuriympäristön hyvää hoitoa osana kestävää kehitystä. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan rakennettua kulttuuriympäristöä, kulttuurimaisemia ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. (Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 20.3.2014)

Strategia viedään käytäntöön vuoden 2014 aikana laadittavalla toimeenpanosuunnitelmalla, jossa yhdessä eri sidosryhmien kanssa konkretisoidaan toimenpiteiden toteutustavat, vastuutahot, aikataulut ja niiden seuranta. Kulttuuriympäristöstrategian laatiminen perustuu hallitusohjelmaan, ja se on tehty ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Esitys kulttuuriympäristöstrategian laatimisesta sisältyi myös valtioneuvoston selontekoon 2010 kulttuurin tulevaisuudesta.

Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote kokonaisuudessaan

Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020 pdf-tiedostona
Örön linnoitusrakenteita
Örön linnakesaaren kulttuuriympäristöä.
Kuva: Maija Matikka, Museovirasto

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto