Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto ja Suomen Kotiseutuliitto valmistelevat Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifiointia Suomessa

Museovirasto ja Suomen Kotiseutuliitto valmistelevat Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifiointia Suomessa


Suomi valmistelee parhaillaan Faron sopimuksen ratifiointia. Kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä käsittelevä sopimus korostaa kansalaisten oikeuksia monimuotoiseen kulttuuriperintöön arkielämässä ja velvollisuuksia siitä huolehtimiseen. Sopimus on laadittu Euroopan neuvoston aloitteesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut ratifioinnin valmistelun Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.
 
Faron sopimus painottaa kulttuuriperinnön merkitystä nykypäivän ja tulevaisuuden rikastuttajana. Se myös kannustaa niin yksittäisiä kansalaisia kuin yhteisöjä ja viranomaisiakin entistä aktiivisempaan vuorovaikutukseen. 
 
Faron sopimus on laajin ja monipuolisin kansainvälinen kulttuuriperintösopimus. Sopimus korostaa merkityksiä, jotka ihmiset kulttuuriperinnölle antavat ja suhdetta, joka heillä on kulttuuriympäristöönsä.
 
Kaikki kansalaiset ja kulttuuriperintöalan toimijat voivat kertoa näkemyksensä kulttuuriperinnöstä vastaamalla kyselyyn, jolla kerätään ideoita ja kommentteja erityisesti kolmesta teemasta: 1. Kulttuuriperintö sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen voimavarana, 2.  Kulttuuriperintö yksilöiden ja yhteisöjen arjessa sekä 3. Avoin, reilu ja palveleva kulttuuriperintöhallinto.
 
Kysely avautuu huhtikuussa Otakantaa.fi -verkkopalvelussa (www.otakantaa.fi). Kertyneet vastaukset liitetään osaksi Faron puiteyleissopimuksen ratifiointia valmistelevan hankkeen loppuraporttia, joka luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden lopulla.
 
Lisätietoja ratifiointihankkeesta antaa koordinaattori, FT Pauliina Latvala, pauliina.latvala@kotiseutuliitto.fi.
 
Lue lisää Faron sopimuksesta Euroopan neuvoston verkkosivuilta
Faro

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto