Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kansalaiskysely kulttuuriperinnöstä on avattu Otakantaa.fi-sivustolla

Kansalaiskysely kulttuuriperinnöstä on avattu Otakantaa.fi-sivustolla


Otakantaa.fi logoMillaista kulttuuriperintöä sinä haluat siirtää jälkipolville? Millaisia uusia tapoja hyödyntää kulttuuriperintöä näet asuinalueellasi? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin voit vastata Otakantaa.fi-sivuille avatussa ”Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö” -kyselyssä. Kansalaisten ideoita ja kehittämisehdotuksia tarvitaan Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifioinnin valmistelussa. Valmisteluhankkeen loppuraportti luovutetaan poliittisille päättäjille tämän vuoden lopulla.

Suomen eduskunnan on tarkoitus ratifioida uusi kansainvälinen kulttuuriperintösopimus, Faron sopimus, ensi vuonna. Museovirasto vastaa ratifioinnin valmistelusta yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Hankkeen kummeina toimivat finanssineuvos Katju Holkeri, professori Janne Vilkuna ja professori Katriina Siivonen.

Otakantaa.fi-sivuston kyselyllä kartoitetaan, miten sekä aineellinen että aineeton kulttuuriperintö vaikuttavat ihmisten elinympäristöön ja elämänlaatuun. Kyselyn rinnalla toimii myös kolme vuorovaikutteista keskustelualuetta, joissa sana on vapaa.

Faron sopimus kannustaa tunnistamaan kulttuuriperinnön monimuotoisuuden merkityksen. Samalla korostetaan muuttuvaa eurooppalaista kulttuuriperintöä voimavarana, josta kaikki ovat vastuussa. Kaikilla on myös oikeus hyödyntää sitä monin eri tavoin. Kansalaisjärjestöt ovat eri puolilla Eurooppaa järjestäneet Faro-hengessä yhteisöjä vahvistavia tilaisuuksia, esimerkiksi kulttuuriympäristöä tutuksi tekeviä kävelyitä.

Euroopan neuvoston aloitteesta laaditun Faron sopimuksen on tähän mennessä ratifioinut 16 maata, mm. Unkari, Kroatia, Ukraina, Norja ja Latvia.

”Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö” -kyselyyn voi vastata 15.8.2014 asti. Kysely on Otakantaa.fi-sivustolla osoitteessa
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/KAIKKIEN_YHTEINEN_KULTTUURIPERINTO_Kysely_Faron_sopimuksen_ratifioinnin_valmisteluksi


Lisätietoja:
koordinaattori Pauliina Latvala, pauliina.latvala@kotiseutuliitto.fi


Lue lisää Faron kulttuuriperintösopimuksen ratifioinnin valmistelusta Suomessa:
http://www.kotiseutuliitto.fi/faron-sopimuksen-valmistelu-kayntiin 
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tiedotearkisto?Article=5888

Lue lisää Faron sopimuksesta Euroopan neuvoston verkkosivuilta: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/default_en.asp

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto