Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto jakoi avustukset rakennusten entistämiseen ja muinaisjäännösten hoitoon

Museovirasto jakoi avustukset rakennusten entistämiseen ja muinaisjäännösten hoitoon


Museovirasto on jakanut 1 521 820 euroa rakennusten entistämisavustusta ja 84 180 euroa muinaisjäännösten hoitotukea. Entistämisavustusta haettiin 441 kohteen kunnostamiseen ja avustusta myönnettiin 212:lle. Tukea muinaisjäännösten hoitoon haettiin 20 kohteeseen ja tukea hankkeelleen sai 17 hakijaa.

Ensisijaisia entistämisavustuksella avustettavia kohteita olivat lailla rakennusperinnön suojelemisesta, rakennussuojelulailla ja rautatiesopimuksella (asetuksella) suojellut kohteet. Avustuksia myönnettiin kaavassa suojelluille kohteille, mutta myös kaavoittamattomien alueiden merkittävä rakennusperintö sekä alueellisten erityispiirteiden säilyminen kulttuuriympäristössä otettiin huomioon.

Keskeiset avustuksen myöntökriteerit olivat kohteen ominaispiirteiden säilyneisyys ja korjaushankkeen suuntautuminen niin arkkitehtuurin kuin materiaalinkin säilyttämiseen. Yleisimmät korjaukset, joihin avustuksia haettiin ja myös myönnettiin olivat vesikatteiden korjaaminen, ikkunoiden korjaaminen ja maalaaminen sekä rakennusten julkisivujen maalaamiseen liittyvät toimenpiteet.  Erikoisina osin alkuperäisen toimintansa säilyttäneinä avustuskohteina erottuivat mm. Marjaniemen majakka Hailuodossa ja Observatorion tähtitorni Helsingissä sekä yhdestä suomalaisesta menestystarinasta muistuttava Lepikon Torppa Pielavedellä, jonka pärekatteiden korjaamiseen myönnettiin avustusta.

Muinaisjäännösalueiden hoitotuella avustettiin yksityisten tai kuntien mailla sijaitsevien muinaisjäännösalueiden säilyttämiseen tähtäävää hoitoa kuten raivaustoimia ja kohteen saavutettavuutta parantavia hankkeita. Aboa Vetus & Ars Nova -museolle myönnettiin avustusta raunion sortumista ehkäisevien ulkoisten tukirakenteiden kehittämiseen ja toteutukseen.

Ilman avustusta jäivät kohteet, joiden kulttuurihistorialliset arvot eivät riittäneet verrattuina niihin, joille avustusta myönnettiin. Uudisrakentamiseen, perusparantamiseen, peruskorjaamiseen taikka aiempaa asua palauttavaan rakentamiseen tähtäävät hankkeet jäivät myös ilman avustusta. Jaettu avustussumma oli 55 000 euroa pienempi kuin vuonna 2013 jaossa ollut.

Luettelo rakennusten entistämisavustuksen ja muinaisjäännösten hoitotuen saajista

Lisätietoja avustusten jakamisesta antaa erikoisiasiantuntija Risto Holopainen, puh. 040 128 6313, risto.holopainen@nba.fi
Marjaniemen majakka 131624
Museovirasto myönsi entistämisavustusta Hailuodon Marjaniemen kärjessä sijaitsevan majakan rappauksen korjaamiseen. Majakkatorni on Suomen parhaiten säilynyt esimerkki 1800-luvun tiilimajakka-arkkitehtuurista. Kuva: Johanna Forsius, Museovirasto

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto