Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto ja Liikennevirasto ovat solmineet yhteistyösopimuksen

Museovirasto ja Liikennevirasto ovat solmineet yhteistyösopimuksen


Museovirasto tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmiensä kanssa. Museovirasto ja Liikennevirasto solmivat heinäkuussa 2014 sopimuksen, joka koskee yhteistyötä kulttuuriperinnön säilyttämistä ja kulttuuriympäristöjä koskevissa asioissa.

Museoviraston ja Liikenneviraston yhteistyö liittyy tie-, rata- ja merenkulun ympäristöihin ja kohteisiin, liikenneväylien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä liikenneväyliä koskevaan museotoimintaan. Sopimuksella luodaan edellytyksiä yhteiselle ymmärrykselle siitä, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja hoidetaan siten, että siinä sovitetaan yhteen kulttuuriympäristön arvot sekä kestävän kehityksen, liikennejärjestelmän toimivuuden, turvallisuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Tavoitteena on vaikuttaa siihen, että Liikenneviraston hallinnassa ja Museoviraston työalana olevan kulttuuriperinnön vaalimiseen on riittävät tiedolliset, taidolliset ja taloudelliset voimavarat. Sopimus vahvistaa yhteistyötä erityisesti merellisen kulttuuriperinnön tallennuksessa.

Yhteistyötä toteutetaan inventointi- ja tutkimusprojekteissa, suojeltujen kohteiden luetteloinnissa, kulttuuriympäristön huomioimisessa Liikenneviraston vastuulla olevan tie- ja rataverkon sekä vesiväylien suunnittelussa, kunnossapidossa ja rakentamisessa. Se kattaa myös yhteistyön suojeltujen rakennusten, rakennelmien, infrastruktuurien ja muiden arvokohteiden restaurointi-, korjaus- ja muutoshankkeissa, samoin niiden omistuksessa tai käytössä tapahtuvissa muutoksissa. Huomiota saavat myös arkeologisen kulttuuriperinnön kysymykset, esineistön tallennus ja esittely sekä kulttuurihistoriallisiin kohteisiin tai intresseihin liittyvien aineistojen turvaaminen ja luovutukset.

Lisätietoja:
johtaja Markku Nummelin, Liikennevirasto, puh. 029 534 397 1029
yli-intendentti Ulla Salmela, Museovirasto, puh. 040 128 6251 

 
Varistaipaleen kanava
Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Varistaipaleen kanavan 100-vuotisjuhlan yhteydessä 13. heinäkuuta. Juojärven ja Suvasveden yhdistävä sulkukanava Varistaival rakennettiin vuosina 1912–1914. Varistaipaleen pudotuskorkeus on 14,5 m ja sen on Suomen korkein kanava. Kuvassa etualalla ylimmän sulun portit ja kääntösilta. Kuva: Mikko Härö, Museovirasto.

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto