Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kulttuuriympäristön vahvuudet esiin – DIVE-menetelmän inventointiopas on ilmestynyt

Kulttuuriympäristön vahvuudet esiin – DIVE-menetelmän inventointiopas on ilmestynyt


DIVE-menetelmä opastaa inventoimaan kulttuuriympäristöä, ymmärtämään sen merkitystä ja suunnittelemaan sen tulevaisuutta. Se kannustaa tekemään yhteistyötä laaja-alaisesti mm. suunnittelijoiden, kaavoittajien, päättäjien, kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön parissa toimivien ja osallisten kesken. Tietoa havainnollisesti jäsentävä menetelmä soveltuu yksittäisen rakennuksen, tontin tai kokonaisen kaupunginosan tarkasteluun ja toimii yleis- ja asemakaavan tasolla sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa. DIVE-menetelmän inventointioppaasta on ilmestynyt suomenkielinen käännös ”Kulttuuriympäristöanalyysi – opas DIVE-menetelmän käyttöön”, joka on luettavissa Museoviraston verkkosivuilla.

Oppaassa esitellään pohjoismaisessa kulttuuriympäristöviranomaisten yhteistyöhankkeessa kehitetyn kulttuuriympäristöanalyysin teoria ja käsitteet. Niitä havainnollistetaan monipuolisin käytännön esimerkein.

Norja, joka on DIVEn edelläkävijämaa, analysoi Tromssan teurastamokorttelin sekä Oddan teollisuusalueen säilyttämisen, käyttämisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. Ruotsin esimerkit osoittavat DIVEn hyödyllisyyden tiedon järjestämisessä ja havainnollistamisessa; Arbogassa yleiskaavatyön aloituskeskustelussa, Göteborgissa linnakekukkulan tulevaisuutta arvioitaessa. Suomalaisissa esimerkeissä kuvataan DIVEn hyödyntämistä Pietarsaaressa muutettaessa Lassfolkin kauppakorttelia kampukseksi sekä laadittaessa keskustan kulttuuriympäristöohjelmaa.

DIVE-menetelmän prototyyppi kehitettiin Baltian ja Pohjoismaiden EU-hankkeessa “Sustainable Historic Towns: Urban Heritage as an Asset of Development” 2003–2005 ja kehitystyötä jatkettiin Pohjoismaisessa, Norjan vetämässä ”Communicating Heritage in Development Processes” -hankkeessa 2007–2008.

Kulttuuriympäristöanalyysi – opas DIVE-menetelmän käyttöön

Toimittajat: Anna Riionheimo ja Margaretha Ehrström
Museovirasto 2014, 83 s., pdf ISBN 978-951-616-241-9
Julkaisu on luettavissa Museoviraston verkkosivuilla

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Margaretha Ehrström, puh. 040 128 6252, margaretha.ehrstrom@nba.fi
DIVE kansi

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto