Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto peruutti valituksensa Pietarsaaren torikaavasta

Museovirasto peruutti valituksensa Pietarsaaren torikaavasta


Museovirasto on peruuttanut Vaasan hallinto-oikeudelle jättämänsä valituksen, joka koski Pietarsaaren kaupunginvaltuuston ns. torikaavaa koskevaa päätöstä. Valitus peruttiin, koska Pietarsaaren kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa löytyi molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Toria välittömästi reunustava rakentaminen madallettiin kaksikerroksiseksi.

Museovirasto ja kaupunki neuvottelivat viraston tekemän valituksen jälkeen aktiivisesti ja hakivat ratkaisua, joka yhdistäisi riittävästi osapuolten tavoitteet asiassa. Toriympäristö sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön, mikä asettaa sen kehittämiselle erityisiä laadullisia tavoitteita, joilla turvataan kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Museovirasto on halunnut vaalia kaupunkiympäristön historiallista jatkuvuutta, mutta ymmärtää hyvin myös kaupungin ja sen elinkeinoelämän tarpeet kaupungin keskustan elinvoiman turvaamisessa.

Kiistassa oli kyse siitä, että Museovirasto vastusti tapaa, jolla rakennusoikeus oli kaavamuutoksessa sijoitettu kortteliin. Maankäyttö- ja rakennuslain vastainen ratkaisu olisi heikentänyt Pietarsaaren torin kulttuurihistoriallista arvoa. Torilla olennaisia asioita ovat sitä reunustavien rakennusten koko ja tarve kaupunkikuvaa eheyttävään rakentamiseen.  Näissä asioissa saatiin aikaan kompromissi, myös rakennusoikeutta hieman vähentäen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on valitukseen liittyen ollut huolissaan Museoviraston vallasta suhteessa kunnalliseen päätöksentekoon.  Museovirasto käyttää lainsäädäntömme mukaista valitusoikeuttaan hyvin harvoin ja huolella harkiten.  Oikeusministeri Henrikssonin lausuma ei vaikuttanut Museoviraston päätökseen peruuttaa Pietarsaaren ns. torikaavaa koskeva valitus. Kompromissia oli etsitty kaupungin kanssa siinä vaiheessa jo pitkään. 

Lisätietoja antaa osastonjohtaja Mikko Härö, mikko.haro@nba.fi, puh. 040 128 6241.
Vanha kuva Pietarsaaren torilta 1981
Mattomyyjiä Pietarsaaren torilla vuonna 1981. Kuva: Teuvo Kanerva, Museovirasto (HK19950323:5172)

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto