Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museotilasto 2013 on julkaistu – käynnit museoissa kasvussa

Museotilasto 2013 on julkaistu – käynnit museoissa kasvussa


Museoviraston vuosittain julkaisema Museotilasto kokoaa yhteen 154 päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetun museon toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat tiedot. Nyt julkistettu Museotilasto 2013 kertoo, että museokäyntien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna runsaalla 185 000 käynnillä. Yhteensä Suomen ammatillisissa museoissa käytiin vuonna 2013 yli 5,4 miljoonaa kertaa.

Museokäynneistä 47,1 % oli maksettuja käyntejä (2 564 431). Ilmaiskäyntien osuus oli 52,9 % (2 874 902). Kaikista museokäynneistä 40,7 % kohdentui Uudenmaan, 13,4 % Pirkanmaan ja 10,7 % Varsinais-Suomen museokohteisiin.

Vuoden 2013 lopussa Suomen museoissa oli 5,4 miljoonaa kulttuurihistoriallista objektia ja 388 000 taideteosta. Lisäksi museoiden kokoelmiin kuuluu 17 miljoonaa luonnontieteellistä objektia tai näytettä, 22 miljoonaa valokuva-objektia ja 18 hyllykilometriä arkistoaineistoja. Museoista 74 %:lla oli kokoelmapoliittinen ohjelma ja 30,5 %:lla digitointisuunnitelma.

Museotoiminnan kokonaisrahoitus vuonna 2013 oli 219,1 miljoonaa euroa. Valtio rahoitti ammatillista museotoimintaa 90,3 miljoonalla eurolla ja kunnat 77,7 miljoonalla eurolla. Museon omatoimisen rahoituksen osuus oli 32,0 miljoonaa euroa.
Museotilasto2013kuvake
Museoiden menoista valtaosa muodostui palkkaus- ja kiinteistökuluista. Palkkausmenojen osuus vuonna 2013 oli 47,7 %. Museoiden yhteenlasketut palkkausmenot laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistökulut, korot ja poistot mukaan lukien, muodostivat 32,3 % kaikista menoista. Kiinteistömenojen nousu oli 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Todellisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2013 oli yhteensä 2 709, mikä on 40 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Museoista 54 ilmoitti vapaaehtoistyöntekijöiden työpanoksen, joka oli yhteenlaskettuna 28 175 tuntia eli 18,1 henkilötyövuotta.

Museotilasto kattaa 154 päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuttua museota, jotka ovat valtion, kuntien, säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämiä. Niistä valtionosuuden piirissä olevia museoita oli 123 ja valtionosuuden ulkopuolella olevia museoita 31. Suomen ammatilliset museot ylläpitävät yhteensä 322 säännöllisesti avoinna olevaa museokohdetta.

Museotilasto 2013 verkkojulkaisuna ja tiedot museoiden henkilökunnasta ja taloudesta, toiminnasta sekä kävijöistä ja avoinna olosta museokohteittain löytyvät Museoviraston verkkosivuilta osoitteesta museotilasto.fi. Ruotsinkielinen tilastoaineisto löytyy osoitteesta museotilasto.fi/se.

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 040 128 6009, eija.liukkonen@nba.fi
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 040 128 6015, anu.niemela@nba.fi

Painetun Museotilaston tilaukset:
tarkastaja Annimari Laakkonen, puh. 040 128 6008, annimari.laakkonen@nba.fi SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto