Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Taas voit ottaa kantaa ja ideoida kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa

Taas voit ottaa kantaa ja ideoida kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa


Suomen ensimmäinen kulttuuriympäristöstrategia valmistui maaliskuussa, ja nyt valmistellaan toimenpiteiden viemistä käytäntöön. Toimeenpanosuunnitelmaa valmisteleva työryhmä keräsi syyskuun alussa palautetta työnsä tueksi Otakantaa.fi-palvelussa. Nyt kyselyssä toivotaan vastauksia kysymyksiin: Miten maankäytön suunnittelulla tai lainsäädännöllä voitaisiin tukea paremmin kulttuuriympäristön elinvoimaisuutta? Miten kulttuuriympäristöllä tuetaan ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista sekä kestävää kehitystä? Millainen rooli kansalaisilla on ja miten elinkeinoelämä voisi hyötyä kulttuuriympäristöstä entistä enemmän?

Kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde


Kulttuuriympäristö on ihmisten ja yhteisöjen muistin ja identiteetin perusta. Siihen sisältyy merkittäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvoja. Hyvin hoidettuna, alueellisesti omaleimaisena ja eri aikakausista rakentuvana se lisää ihmisten hyvinvointia.

Kulttuuriympäristöstrategian visiona on, että vuonna 2020 kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde. Ihmiset arvostavat kulttuuriympäristöä ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö elää ajassa ominaispiirteensä säilyttäen, ja julkishallinnon voimavarat on suunnattu ohjaamaan sen hallittua muutosta. Samalla kulttuuriympäristön monimuotoisuus avaa elinkeinoelämälle menestymisen mahdollisuuksia.

Kulttuuriympäristöstrategiaa viedään eteenpäin käytännön toimenpiteiden kautta. Toimenpiteiden valmistelussa kerätään monipuolisesti eri toimijoiden näkemyksiä ja ideoita siitä, miten strategiaa voidaan parhaiten viedä eteenpäin.

Otakantaa.fi: Kulttuuriympäristöstrategia käytäntöön

 
Kulttuuriympäristöstrategia


Lisätiedot:

Erityisasiantuntija, työryhmän sihteeri Satu Airas, ympäristöministeriö, p. 0295 250 332, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Erikoistutkija, työryhmän sihteeri Laura Tuominen, Museovirasto, p. 040 128 6257, laura.tuominen@nba.fi

Kaunista suomalaista kulttuurimaisemaa
Kaunista suomalaista kulttuurimaisemaa Olavinlinnan muurin aukosta kuvattuna. Kuva: Lea Murto-Orava, Museovirasto

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto