Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto on julistanut haettavaksi vuoden 2015 harkinnanvaraiset valtionavustukset

Museovirasto on julistanut haettavaksi vuoden 2015 harkinnanvaraiset valtionavustukset


Museovirasto on julistanut haettaviksi harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Haettavissa ovat museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset, valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon sekä perinnealusten entistämisavustukset. Avustusten hakuaika päättyy 31.10.2014.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen.

1. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset


Avustukset on tarkoitettu kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämien museoiden hankkeiden tukemiseen mukaan lukien museorakennusten kunnostaminen. Avustuksia ei myönnetä valtionosuutta saaville museoille.
Lisätietoja: http://www.nba.fi/fi/avustukset/museoiden_harkinnanvaraiset, puh. 040 128 6006 ja 040 128 6147
 

2. Valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin


Avustukset on tarkoitettu päätoimisesti hoidettujen museoiden omiin tai muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettaviin hankkeisiin.
Lisätietoja: http://www.nba.fi/fi/avustukset/museoiden_innovatiiviset_hankkeet, puh. 040 128 6009 ja 040 128 6147

3. Avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen


Avustukset on tarkoitettu kansalaisjärjestöille ja -yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Avustuksia ei myönnetä kunnille, museoille eikä apurahoina yksityishenkilöille.
Lisätietoja: http://www.nba.fi/fi/avustukset/kulttuuriperinteen_tallentaminen, puh. 040 128 6015 ja 040 128 6006

4. Rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon


Avustukset on tarkoitettu rakennussuojelulain (60/1985) tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen sekä muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Avustuksia myönnetään yksityisille tai yhteisöille. Kunnat voivat hakea avustusta vain, mikäli kohde on lain nojalla suojeltu. Tukea myönnetään myös muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon.
Lisätietoja: http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset, puh. 040 128 6274

5. Perinnealusten entistämisavustukset


Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden korjaukseen. Lisätietoja: http://www.nba.fi/fi/avustukset/perinnelaiva_avustukset, puh. 040 128 6273Hakulomakkeita saa Museovirastosta puh. 040 128 6008 (avustukset 1-3) ja puh. 040 128 6242 (avustus 4). Lomakkeet ovat tulostettavissa myös Museoviraston verkkosivuilta. Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 31. lokakuuta 2014 osoitteella Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Postileiman päiväys riittää.
Marjaniemen majakka 131624
Vuonna 2014 Museovirasto myönsi entistämisavustusta Hailuodon Marjaniemen kärjessä sijaitsevan majakan rappauksen korjaamiseen. Kuva: Johanna Forsius, Museovirasto

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto