Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut teki vuonna 2014 tutkimuksia kymmenillä kohteilla

Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut teki vuonna 2014 tutkimuksia kymmenillä kohteilla


Oulun Lyseon sisäpihan kaivausMuseoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikkö teki vuonna 2014 kenttätöitä kymmenillä kohteilla eri puolilla Suomea, sekä maalla että veden alla. Tutkimuskohteet kattoivat kaikki aikakaudet esihistoriasta historialliseen aikaan. Kohteina olivat niin kivikautiset asuinpaikat, kaupunkiarkeologiset kohteet, hylyt kuin historiallinen suosiltakin.

Museoviraston koekaivausryhmä teki virkatyönä pienimuotoisia arkeologisia kenttätutkimuksia noin 40 kohteessa. Tutkimukset liittyivät pieniin yksityisiin rakennushankkeisiin kuten omakotitalojen rakentamiseen. Suurin osa tutkimuskohteista oli kivikautisia asuinpaikkoja.

Meriarkeologien tutkimusryhmä teki virkatyönä tarkastussukelluksia ja pieniä kenttätutkimuksia yli kymmenellä hylyllä ja muulla vedenalaisella kohteella. Lisäksi tehtiin vesialueiden inventointia mm. Oulujärvellä.

Huonon taloudellisen tilanteen aiheuttama rakennustoiminnan vähentyminen heijastui myös arkeologisiin tilaustutkimuksiin tavanomaista heikompana vuotena. Maankäyttö- ja rakennushankkeisiin liittyviä tilaustutkimuksia toteutettiin 40 kpl. Niistä suuri osa oli erilaisten kaava- ja hankealueiden arkeologisia inventointeja sekä muinaisjäännösten esitutkimuksia. Laajempia arkeologisia kaivauksia tehtiin Harjavallassa kahdella myöhäiskivikautisella asuinpaikalla, Oulun keskustassa Lyseon lukion pihassa sekä Virolahden Uistesuolla, jossa tutkittiin historiallista suosiltaa.

Listaus tilaustutkimuksista sekä linkit valmistuneisiin tutkimusraportteihin

Kansallismuseossa pidettävillä arkeologisten kenttätöiden esittelypäivillä perjantaina 13.2. (http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tapaamiset_ja_seminaarit) Museoviraston tutkijat esittelevät tarkemmin näitä kenttätutkimuksia:

Harjavallassa, Kraakanmäki 1 ja 2 -nimisillä kivikautisilla asuinpaikoilla tehtiin keväällä ja syksyllä laajoja kaivauksia alueen teollisuuskäyttöön ottamisen takia. Asuinpaikat ajoittuvat Kiukaisten kulttuurin aikaan (2200–1800 eKr.). Kahden kokonaisen kohteen tutkiminen on merkittävä lisä myöhäiskivikauden tutkimukseen. Löytömateriaali ja siitä tehdyt analyysit saattavat lisäksi avata uusia näköaloja kivikauden lopun ekologiaan Satakunnan silloisella rannikolla.
Lisätiedot: Tutkija Petro Pesonen, puh. 040 128 6206

Virolahden Uistesuolla tutkittiin historiallisen Suuren Rantatien linjaa marras-joulukuussa lämmitetyn telttakatoksen suojassa. Kohdasta, jonka poikki tullaan rakentamaan E18-moottoritie, löydettiin lokakuussa toteutetussa esitutkimuksessa puurakenteita noin 1,8 metrin syvyydeltä tien nykyisestä pinnasta mitattuna. Löytyneiden rakenteiden tarkemman ajoituksen ja luonteen selvittämiseksi paikalla toteutettiin noin 40 metrin matkalla laajamittaiset kaivaukset, joissa löydettiin useita päällekkäisiä puisia siltarakenteita sekä muita tien tukirakenteita. Suuri Rantatie on toiminut Turun ja Viipurin välisenä yleisenä tienä ilmeisesti ainakin 1300-luvulta lähtien.
Lisätiedot: Tutkija Esa Mikkola, puh. 040 128 6261

Kotkassa Ruotsinsalmen meritaistelualueella tehtiin vedenalaisinventointia ja Kustaa III:n
sodan taisteluissa uponneiden hylkyjen tarkastuksia 2013–2014. Viistokaikuluotaamalla ja sukeltamalla toteutetussa inventoinnissa havaittiin ennestään tunnettuja kohteita, yksi uusi hylkykohde sekä lukuisia anomalioita. Hylkyjen tarkastuksia tehtiin kesällä ja syksyllä 2014 yhteistyössä paikallisen sukellusseuran kanssa. Kohteena oli mm. vuonna 1789 uponnut venäläinen fregatti St. Nikolai, jonka hylky löydettiin väylän parannustöiden yhteydessä jo 1948 ja jolle perustettiin suoja-alue 1976. Hylystä on vuosikymmenien aikana nostettu laivan rakenneosia, aseistusta ja esineitä. Hylyn tutkimukset ja siihen liittyvän arkeologisen ja historiallisen lähdeaineiston tutkimus on kesken, kuten myös muiden Ruotsinsalmen meritaistelualueen hylkyjen.
Lisätiedot: Tutkija Riikka Alvik, puh. 040 128 6220

Lisätietoja Arkeologisten kenttäpalvelujen tutkimuksista antavat:
Koekaivausryhmän toiminta, tutkija Simo Vanhatalo, simo.vanhatalo@nba.fi
Meriarkeologia, tutkija Riikka Alvik, riikka.alvik@nba.fi
Tilaustutkimukset, tutkija Petro Pesonen, petro.pesonen@nba.fi, tutkija Esa Mikkola, esa.mikkola@nba.fi ja tutkija Vesa Laulumaa, vesa.laulumaa@nba.fi.

Lehdistökuvat

Nämä kuvat on tarkoitettu vain tiedotusvälineiden käyttöön. Muu käyttö on kielletty. Klikkaa kuvaa, niin saat sen ladattavaksi.

Harjavallan KraakanmäkiKoekaivaukset Raaseporin VarvarinsuollaOulun Lyseon sisäpihan kaivaus
Kaivaus käynnissä Harjavallan Kraakanmäki 2:n kivikautisella asuinpaikalla. Kuva: Laija Simponen, Museovirasto
Raaseporin Varvarinsuon kivikautisella asuinpaikalla tehtiin koekaivauksia. Kuva: Petro Pesonen, Museovirasto
Oulun Lyseon lukion sisäpihalla tehtiin kaupunkiarkeologisia kaivauksia. Kuva: Terhi Tanska, Museovirasto
Kotkan Lehmäsaaren luoteiskärjen hylkySukeltajia vedessä Lehmäsaaren edustalla
Suuren Rantien suosillan osa
Riikka Tevali ja Eeva Vakkari mittaavat Kotkan Lehmäsaaren luoteiskärjen hylkyä. Kuva: Kari Hyttinen, Museovirasto
Sukeltajia vedessä Kotkan Lehmäsaaren edustalla. Kuva: Eeva Vakkari, Museovirasto
Suuren Rantatien suosillan osa Virolahden Uistesuolla. Kuva: Vesa Laulumaa, Museovirasto


 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto