Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Muutoksia kulttuuriympäristön viranomaistehtävissä Pohjois-Pohjanmaalla

Muutoksia kulttuuriympäristön viranomaistehtävissä Pohjois-Pohjanmaalla


Pohjois-Pohjanmaan museolla ja Museovirastolla on jo pitkään ollut sopimus rakennusperintöön ja korjausrakentamiseen liittyvästä yhteistyöstä ja työnjaosta. Nyt sopimusta on laajennettu koskemaan myös arkeologista kulttuuriperintöä osassa Pohjois-Pohjanmaan aluetta.

Sopimus Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan museon yhteistyöstä ja työnjaosta kulttuuriympäristön vaalimisessa

Sopimusta arkeologian osalta täydentävä liite:
Sopimus Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan museon yhteistyöstä ja työnjaosta arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisessa

Raahe hautakangas
Kivikauden lopun röykkiö Raahen hautakankaalla. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museo

Pohjois-Pohjanmaan museo toimii arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausuvana viranomaisena maankäyttöä, rakentamista ja muita ympäristöä muuttavia hankkeita ja suunnitelmia koskien seuraavissa kunnissa ja kaupungeissa: Hailuoto, Ii, Kempele Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Siikajoki, Raahe, Taivalkoski Tyrnävä, ja Utajärvi.

Museovirasto jatkaa kulttuuriympäristöviranomaisena arkeologisen kulttuuriperinnön osalta seuraavissa kunnissa ja kaupungeissa: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska. Lisäksi Museovirasto ottaa kantaa maakunnallisiin suunnitelmiin ja maakuntamuseon toimialuetta laajempaa aluetta koskeviin suunnitelmiin.

Myös vedenalaisiin kohteisiin liittyvät muinaismuistolain mukaiset vastuut ja tehtävät kuuluvat Museovirastolle, vaikka maakuntamuseo toimiikin paikallisena asiantuntijana ja lausunnonantajana vesiin liittyvien kulttuurihistoriallisten kohteiden osalta.

Pohjois-Pohjanmaan museon arkeologi Mika Sarkkinen palvelee yleisöä koko museon toimialueella muissa arkeologiaa koskevissa kysymyksissä esimerkiksi tarkistaen yleisön ilmoittamia muinaisjäännöksiä tai esineiden löytöpaikkoja.

Maakuntamuseo vastaa rakennetun kulttuuriperinnön sekä korjausrakentamisen asiantuntija- ja viranomaistehtävistä museon toimialueella koko Pohjois-Pohjanmaalla. Toinen museon rakennustutkijoista vaihtui vuoden 2015 alusta ja samalla rakennustutkijoiden aluejaossa tapahtui pieniä muutoksia.

Rakennustutkija Anita Yli-Suutalan alueeseen kuuluvat: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä ja Utajärvi.

Rakennustutkija Juhani Turpeisen alueeseen kuuluvat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kuusamo, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski ja Ylivieska.

Museolle osoitetut lausuntopyynnöt liitteineen pyydetään toimittamaan kirjallisina tai sähköisenä Pohjois-Pohjanmaan museoon.

Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus eli PORA toimii Pohjois-Pohjanmaan museon tiloissa Ainolan puistossa. Poran korjausarkkitehti Raimo Tikka neuvoo, millaisin menetelmin, materiaalein ja rakentein päästään parhaaseen lopputulokseen erilaisissa korjaus- ja rakennuskohteissa asiakkaan lähtökohdat huomioiden. PORA ei anna lausuntoja eikä tee suunnittelua. Neuvonta on maksutonta, mutta kohdekäynneistä veloitetaan matkakustannukset, kuitenkin vähintään 50 €.

Yhteystiedot:

Pohjois-Pohjanmaan museo
Oulun Museo- ja tiedekeskus Luuppi
PL 26, 90015 Oulun kaupunki
ppm@ouka.fi
http://www.ouka.fi/oulu/ppm

Käyntiosoite:
Ainolanpuisto / Ainolanpolku 1, Oulu

Rakennustutkimus:
Rakennustutkija Juhani Turpeinen, juhani.turpeinen@ouka.fi, puh. 044 703 7155
Rakennustutkija Anita Yli-Suutala, anita.yli-suutala@ouka.fi, puh. 044 703 7152
Korjausarkkitehti Raimo Tikka, raimo.tikka@ouka.fi, puh. 044 703 7174

Arkeologia:
Arkeologi Mika Sarkkinen, mika.sarkkinen@ouka.fi, puh. 050 316 6899

MUSEOVIRASTO
Museovirastossa Pohjois-Pohjanmaan alueen suojelutehtäviä hoitaa Kulttuuriympäristön suojelu -osaston Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut -yksikkö

Postiosoite:
Museovirasto
PL 913, 00101 Helsinki
museovirasto.kirjaamo@nba.fi
Museoviraston vaihde, puh. 09 40 501
www.nba.fi

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto