Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Valistustalo on iso pala Rovaniemen ja yhdistysten historiaa

Valistustalo on iso pala Rovaniemen ja yhdistysten historiaa


Rovaniemen keskustaan vuonna 1958 valmistunut Valistustalo on kymmenien yhdistysten ja seurojen poikkeuksellisen laajan yhteistyön tulos ja yhteisöllisen toiminnan keskus. Se on tarjonnut, ja tarjoaa edelleen, monipuolisia toimisto-, kokous-, kerho-, liikunta- ja harrastustiloja tuhansille yhdistysten ja seurojen jäsenille ja se on aikaisemmin tunnettu myös Rovaniemen suosituimpana tanssipaikkana. Valistustalo edustaa myös Rovaniemen jälleenrakennuskauden harvinaistuvaa rakennuskantaa. Nyt hyvin säilynyttä ja käyttökelpoista rakennusta, joka on edelleen alkuperäisessä käytössään, uhkaa purkaminen.

Valistustalo sijaitsee keskeisesti Rovaniemen ydinkeskustassa. Sen tontilla oli vuodesta 1908 lähtien Palokunnantalo, joka tuhoutui Lapin sodassa kuten noin 90 prosenttia kauppalan muustakin rakennuskannasta. Tuhon jälkeen Rovaniemen VPK ryhtyi heti hankkimaan uutta toimitilaa. Väliaikainen talo nousi tontille vuonna 1948. VPK:n johdolla perustettiin Rovaniemen Valistus- ja Urheilutalo Oy rakennuttamaan pysyvät toimitilat. Yhtiössä oli peräti 200 osakasta, näistä 40 yhdistyksiä ja urheiluseuroja, joille järjestettiin talosta toimisto-, kokous-, kerho-, liikunta- ja muita harrastustiloja. Hankkeeseen osallistuneiden yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 12 000. Suunnitelmat laati Kemin kaupunginarkkitehtina 1952-1958 toiminut Onni J. Ermala. Rakennus otettiin käyttöön loppuvuonna 1958.
Rovaniemi,Valistustalo
Vuonna 1958 käyttöön otettu Rovaniemen Valistustalo on säilyttänyt hyvin alkuperäiset piirteensä ja on hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen. Kuva: Johanna Forsius, Museovirasto
Valistustalossa on kolmikerroksinen liikesiipi ja juhlasalisiipi sekä niitä yhdistävä lämpiö. Taloon tehtiin liike-, toimisto- ja majoitustiloja, ravintola, juhlasali sekä liikunta- ja muut harrastustilat oheistiloineen. Talo on vastannut hyvin erilaisten käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia. Se on ollut monitoimitalo ja yhteisöllisen toiminnan keskus, joka on luonut puitteet kaupungin kulttuuri-, harrastus- ja liikuntatoiminnalle. ”Valsa” tunnettiin myös Rovaniemen suosituimpana tanssipaikkana. Valistustalo siirtyi vuonna 2004 Lapin ylioppilaskunnan kiinteistöomistusta varten perustetulle LYY-Kiinteistöt Oy:lle.

Valistustalon kohtalo on viime vuosina ollut toistuvasti esillä. Rovaniemen ympäristölautakunta myönsi vuonna 2013 talon purkamisen sisältävän rakennusluvan Lemminkäinen Talo Oy:lle asuinkerrostalon rakentamiseksi sen tontille. Purkuluvan muutoksenhakuprosessi on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Museovirasto on 12.2.2015 antanut Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lausunnon Lapin Rakennusperinne ry:n tekemästä esityksestä suojella Valistustalo rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla.

Museovirasto toteaa, että Valistustalo edustaa Lapin jälleenrakennuskauden rakennusperintöä. Jälleenrakennuskauden kohteet ovat jo pitemmän aikaa olleet uhanalaisia, vaikka niillä on erityinen asemansa maamme lähihistoriassa ja rakennetussa ympäristössä. Valistustalo sijaitsee merkittävällä ja näkyvällä paikalla Rovaniemen kaupunkirakenteessa, merkittävässä katunäkymässä entisen kauppalantalon kanssa. Rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäiset piirteensä ja on hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen. Sitä on mahdollista käyttää ja kunnostaa niin, että sen alkuperäiset ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Rakennuspaikka ja rakennus yhdessä edustavat merkittävää historiallista jatkuvuutta Rovaniemellä.

Valistustalon suojelu toteuttaisi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain tavoitetta rakennetun kulttuuriympäristön ajallisen ja alueellisen monimuotoisuuden turvaamisesta, sen ominaisluonteen ja alueellisten erityispiirteiden vaalimisesta sekä kulttuurisesti kestävän hoidon ja käytön edistämisestä. Talolla on merkitystä erityisesti rakennushistorian, erityisten ympäristöarvojen ja rakennuksen käyttöhistorian kannalta. Valistustalolla on myös valtakunnallista merkitystä yhdistysrakennuksia edustavana, rakentamisaikaiset ominaispiirteensä säilyttäneenä, Lapin sodassa tuhoutuneen Rovaniemen jälleenrakentamisesta kertovana rakennuksena. Tähän liittyy myös sen rakentaminen paikallisyhteisön poikkeuksellisen laajana yhteisenä voimanponnistuksena, joka osoitti myös uskoa tulevaisuuteen.

Museoviraston lausunto ”ROVANIEMI, Valistustalon suojelu” pdf-tiedostona

Lisätietoja antaa intendentti Johanna Forsius, puh. 040 128 6323, johanna.forsius@nba.fi


 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto