Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kuopiossa tulisi pohtia myös Terveydenhuolto-oppilaitoksen päärakennuksen suojelua

Kuopiossa tulisi pohtia myös Terveydenhuolto-oppilaitoksen päärakennuksen suojelua


Pohjois-Savon ELY-keskus on pannut vireille Kuopiossa entisen lääninsairaalan alueella sijaitsevien neljän kiinteistön suojelun rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. Museovirasto on 19.3.2015 ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa todennut, että vanha lääninsairaala, kirurginen osasto, talousrakennus ja taloudenhoitajan rakennus on syytä suojella. Museovirasto ehdottaa lisäksi, että samassa yhteydessä pohdittaisiin myös vuonna 1993 valmistuneen oppilaitosrakennuksen suojelua, koska se on tärkeä osa lääninsairaala-alueen kokonaisuutta ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen rakennus on jopa ajateltu purkaa.

Näkyvälle paikalle sijoitetun Kuopion lääninsairaalan ensimmäiset rakennukset rakennettiin 1870-luvulla. Alue laajeni 1910-luvulla kirurgisella osastolla ja talousrakennuksella. Kuopion keskussairaalan perustamisen myötä lääninsairaala lopetti toimintansa vuonna 1958, jonka jälkeen alue on toiminut sairaanhoito-oppilaitoksena. Oppilaitostoiminnan laajentuessa tarvittiin uutta tilaa ja vuonna 1993 valmistui Terveydenhuolto-oppilaitokselle uusi päärakennus. Sairaanhoidon opetus päättyi alueella viime vuonna ja rakennuksille etsitään uutta käyttöä. Alueella on menossa asemakaavan muutos.

Museovirasto toteaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa, että Kuopion entinen lääninsairaala-alue on poikkeuksellisen autenttisena säilynyt valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Rakennukset ovat 140 vuoden aikana toimineet vain sairaalana ja myöhemmin alan oppilaitoksena ja säilyttäneet ulkoarkkitehtuurinsa olennaiset piirteet erittäin hyvin. Kokonaisuus on säilynyt ehjänä. Oppilaitosrakennuksen arkkitehtuuri täydentää historiallisista rakennuksista koostuvaa kokonaisuutta.

Lääninsairaalan alue on sairaaloiden ja valtion rakennustoiminnan arkkitehtuurihistorian näkökulmasta huomionarvoinen ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Valtion suunnittelu- ja rakennustoiminta on tuottanut yleisesti korkeatasoista arkkitehtuuria. Lääninsairaalan tontin rakennusten suunnittelijoina on koko tontin rakentamishistorian ajan toiminut nimekkäitä arkkitehtejä kuten Ernst Lohrmann, Magnus Schjerfbeck ja Pekka Pitkänen, joiden tuotannolla on sekä valtakunnallista merkittävyyttä että heijastusvaikuttavuutta maakunnalliseen rakentamiseen.

Kuopion entisen lääninsairaalan rakennukset täyttävät rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 8 §:ssä säädetyt edellytykset valtakunnallisen merkittävyyden sekä arviointikriteerien 3 (edustavuus), 4 (alkuperäisyys) 5 (historiallinen todistusvoimaisuus) ja 6 (historiallinen kerroksisuus) osalta. Lisäksi on todennäköistä, että 1970-1980 -lukujen pintamateriaalien ja -käsittelyjen alla on säilynyt vanhoja pintakäsittelyjä ja koristeita. Suojelutarve kohdistuu rakennusten ulkoasuun, tilajärjestyksen pääpiirteisiin sekä rakennusten porrashuoneiden kiinteään sisustukseen.

Museovirasto esittää, että ELY-keskus ottaa selvittääkseen myös vuoden 1993 oppilaitosrakennuksen suojelun, koska myös se täyttää laissa säädetyt edellytykset ja täydentää korkeatasoisesti alueen ilmettä. Lisäksi 20 vuotta vanhan käyttörakennuksen purkaminen tuntuisi suoranaiselta tuhlaukselta.

Museoviraston lausunto ”KUOPIO, Sairaalakatu 6-8 kiinteistön neljän rakennuksen suojeleminen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla”

Lisätietoja antaa intendentti Juha Vuorinen, puh. 040 128 6319, juha.vuorinen@nba.fi
Kuopion lääninsairaala, Kuopio.
Kuopion Terveydenhuolto-oppilaitoksen moderni päärakennus täydentää entisen lääninsairaalan historiallisista rakennuksista koostuvaa kokonaisuutta. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen Ky, Pekka Pitkänen, Toni Rantanen. Kuva: Jari Heiskanen, Museovirasto

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto