Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Arkeologia Suomessa 2009–2010 -julkaisu on ilmestynyt

Arkeologia Suomessa 2009–2010 -julkaisu on ilmestynyt


Arkeologia Suomessa 2009–2010 esittelee kaikki maassamme kyseisinä vuosina toteutetut arkeologiset kaivaukset ja inventoinnit. Lisäksi julkaisussa nostetaan esiin muutamia ajankohtaisia teemoja, kuten Adoptoi monumentti -hanke sekä metallinetsinharrastajien ja arkeologien yhteistyö. Julkaisu on luettavissa pdf-tiedostona Museoviraston verkkosivuilta.

Arkeologia Suomessa 2009–2010 kuvaa yhteensä runsaan 200 eri puolilla Suomea tehdyn arkeologisen kaivauksen sekä vajaan 400 inventoinnin toteutusta ja tuloksia. Lisäksi Museoviraston yli-intendentti Helena Taskinen esittelee tarkemmin Museoviraston tekemiä kenttätöitä omassa artikkelissaan.

Kirjan muu artikkelit käsittelevät arkeologian piirissä ajankohtaiseksi nousseita teemoja. Jukka Luoto ja Ilkka Pylkkö kirjoittavat viime vuosina yleistyneestä metallinetsinharrastuksesta ja harrastajien tekemistä löydöistä, joiden avulla on pystytty tekemään uusia tulkintoja Etelä-Karjalassa sijaitsevan Ruokolahden asutushistoriasta.

Marita Kykyri kertoo omassa artikkelissaan muinaisjäännösten käytännön suojelutyöstä Kotkansaarella eri aikakausina sekä tähän työhön liittyvistä haasteista. Tuija-Liisa Soininen puolestaan kuvaa Pirkanmaalla aloitettua Adoptoi monumentti -hanketta ja sen ensimmäisiä tuloksia. Kaikkiin julkaisun artikkeleihin liittyy myös ruotsinkielinen tiivistelmä.

Arkeologia Suomessa 2009–2010 -julkaisu on luettavissa Museoviraston verkkosivuilla.
Arkeologia Suomessa 2009 2010
Julkaisusarja päättyy tähän osaan. Vuodesta 2011 lähtien toteutetuista arkeologisista kaivauksista ja inventoinneista on saatavissa tietoa Museoviraston muinaisjäännösten hankerekisteristä, Kulttuuriympäristön rekisteriportaali -palvelusta osoitteesta http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx

ARKEOLOGIA SUOMESSA - ARKEOLOGI I FINLAND 2009–2010

Toimittajat Helena Ranta ja Tanja Tenhunen
2015, 207 s., pdf, ISSN 2242-5128

Kirjan artikkelit
Helena Taskinen: Museoviraston arkeologian osaston tutkimus- ja suojeluyksikön kenttätyöt 2009–2010
Tuija-Liisa Soininen: Monumentteja adoptoimaan Pirkanmaalla
Jukka Luoto ja Ilkka Pylkkö: Metallinpaljastintoimintaa Ruokolahdella 2009–2010
Marita Kykyri: Muinaisjäännösten suojelua Kotkansaarella
Kaivaukset 2009
Inventoinnit 2009
Kaivaukset 2010
Inventoinnit 2010


Lisätietoja julkaisusta:
projektipäällikkö Helena Ranta, puh. 040 128 6316, helena.ranta@nba.fi
 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto