Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
C. L. Engelin muistiinpanot pietarilaisesta rakentamisesta on julkaistu suomeksi

C. L. Engelin muistiinpanot pietarilaisesta rakentamisesta on julkaistu suomeksi


Saksalainen arkkitehti Carl Ludvig Engel vietti vuoden 1815–1816 Pietarissa, jossa hänellä oli erinomainen tilaisuus tehdä havaintoja paikallisesta rakentamisesta, materiaaleista ja työmenetelmistä. Nämä havainnot hän tallensi muistiinpanoiksi, jotka Museovirasto on nyt julkaissut suomeksi. Engelin havainnot tarjoavat kiinnostavia näkökulmia 1800-luvun rakennusten restauroinnin ja korjauksen parissa työskenteleville, mutta myös kaikille Engelin ajan arkkitehtuurista kiinnostuneille.

Engelin käsikirjoitus kuuluu Museovirastossa säilytettävään Åkerfeldtin kokoelmaan. Käsikirjoituksen monet piirteet, mm. tekstiin myöhemmin täydennettäväksi jätetyt aukkokohdat, osoittavat, että selostus oli laadittu julkaisemista silmälläpitäen. Se ei kuitenkaan ole säilynyt alkuperäisessä laajuudessaan, vaan tekstin lopusta on leikattu pois useita sivuja ja sen viimeinen säilynyt kappale on yliviivattu. Tekstiä on myös havainnollistettu piirroksin.

Käsikirjoitus on syntynyt ainakin kahdessa jaksossa. Sivuston keskivaiheilla on päiväys, jonka perusteella alkuosa oli laadittu joulukuussa 1815 ja tammikuussa 1816. Engel oli tähän aikaan paikan päällä Pietarissa. Keskeytyksen pituus jää arvailtavaksi, mutta oletettavasti Engel jatkoi selostustaan Pietarissa ja ehkä sai sen valmiiksikin ennen muuttoaan Helsinkiin maaliskuun alussa 1816.

Engel teki pitkän uran Suomessa Helsingin uudelleenrakennuskomitean arkkitehtina ja suuriruhtinaskunnan yleisten rakennusten intendenttinä eli senaatin rakennusviraston päällikkönä. Hänen uransa huippukohtana voidaan pitää Helsingin Senaatintorin uusklassista monumentaaliarkkitehtuuria. Suomessa hän oli myös johtohahmo, jonka tuotannosta tuli hyvän arkkitehtuurin mittapuu – olipa kysymys sitten arkkitehtuuriestetiikasta tai rakennustaidosta, julkisesta tai yksityisestä rakentamisesta.

Käsikirjoitus on julkaistu aiemmin alkukielellään eli saksaksi sekä venäjäksi. Nyt ilmestyneessä julkaisussa Engelin näkemykset ja kommentit ovat ensimmäistä kertaa luettavissa suomeksi. Julkaisun uskotaan hyödyttävän niin rakennusten restauroinnin ja korjauksen parissa työskenteleviä ammattilaisia kuin Engelin ajan arkkitehtuurista kiinnostuneita harrastajiakin.

ENGELIN MERKINTÖJÄ
Havaintoja tavasta rakentaa Pietarissa ja rakennusmateriaalien ominaisuuksista
Toimittaja Jarkko Sinisalo

Museovirasto, 2015, 78 s., pdf, ISBN 978-951-616-259-4, ISSN 2243-1365
Museoviraston raportteja 3
Julkaisu pdf-tiedostona

Lisätietoja:

erikoistutkija Jarkko Sinisalo, puh. 040 128 6258, jarkko.sinisalo@nba.fi
Engelin merkintoja

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto