Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen kansallinen toimeenpanosuunnitelma on julkistettu


Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistellut suunnitelman sopimuksen kansallisesta toimeenpanosta. Suunnitelma perustuu laajaan tutkimus- ja selvitystyöhön sekä sidosryhmien ja alan toimijoiden kuulemiseen. Kansallinen toimeenpano esitetään toteutettavaksi verkostotoimintana, jossa erilaisten yhteisöjen ja sidosryhmien osallisuus korostuu.

Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista Suomessa. Aineeton kulttuuriperintö voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai käsityötaitoja.

Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Siksi kansallista toimeenpanoa esitetään toteutettavaksi verkostotoimintana sekä korostetaan yhteisöjen ja sidosryhmien osallisuutta. Keskeiset toimijat sopimuksen toteuttamisessa ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto, aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä sekä monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit.

Sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luettelon laatiminen. Luettelointia toteutetaan Suomessa kahdessa tasossa. Syksyllä avattava avoin wikipohjainen luettelo tarjoaa yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Myöhemmin laadittavaan kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon valittavista kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö yhteisöjen laatimien ehdotusten pohjalta.

ELÄVÄ PERINTÖ! Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Suunnitelma kansallisesta toimeenpanosta. Museovirasto.
Suunnitelma pdf-tiedostonaTutkimusraportti taustoittaa sopimukseen liittyvää tematiikkaa


Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toimi valmisteluvaiheessa kumppanina tutkimuksen osalta. Hankkeen loppuraportti Elävä aineeton kulttuuriperintö avaa sopimuksen toteuttamiseen liittyviä näkemyksiä kentältä ja asiantuntijoilta. Julkaisu kokoaa yhteen monialaisen tutkimustyön tuloksia ja valottaa aineettoman kulttuuriperintöön liittyvää määrittelyä ja problematiikkaa. Artikkeleissa käsitellään niin sopimuksen toimeenpanoon liittyviä odotuksia ja mahdollisuuksia kuin haasteitakin sekä peilataan kansainvälisiä esimerkkejä.

Tutkimushankkeen loppuraportti. ”Elävä aineeton kulttuuriperintö”.

Lisätietoja:

Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio, Museovirasto
leena.marsio@nba.fi, puh: 040 128 6017

Tutkija Anna Kanerva, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore
anna.kanerva@cupore.fi, puh: 050 302 1414


Aineeton kulttuuriperintö. [Museoviraston verkkosivut]

Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Intangible Heritage
[Unescon sivut aineettomasta kulttuuriperinnöstä]
Toimeenpanosuunnitelma

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto