Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto on julistanut haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2016

Museovirasto on julistanut haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2016


Museovirasto on julistanut haettaviksi harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Haettavissa ovat: museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset, valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, rakennusten entistämisavustukset, tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon sekä avustus Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon. Avustusten hakuaika päättyy pe 30.10.2015.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen.

1. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset
Avustukset on tarkoitettu kuntien, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämien museoiden hankkeiden tukemiseen mukaan lukien museorakennusten kunnostaminen. Avustuksia ei myönnetä valtionosuutta saaville museoille. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6006 ja 0295 33 6012 ja www.nba.fi/fi/harkvaravustukset

2. Valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin
Avustukset on tarkoitettu päätoimisesti hoidettujen museoiden omiin tai muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettaviin hankkeisiin. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6009 ja 0295 33 6015 ja www.nba.fi/fi/innovatavustukset

3. Avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen
Avustukset on tarkoitettu kansalaisjärjestöille ja -yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Avustuksia ei myönnetä kunnille, museoille eikä apurahoina yksityishenkilöille. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6147 ja 0295 33 6006 ja www.nba.fi/fi/kulttuuriperinneavustus

4. Rakennusten entistämisavustukset
Avustukset on tarkoitettu rakennussuojelulain (60/1985) tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen sekä muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Avustuksia myönnetään yksityisille tai yhteisöille. Kunnat voivat hakea avustusta vain, mikäli kohde on lain nojalla suojeltu. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6313 ja www.nba.fi/fi/entavustus

5. Avustus muinaisjäännösten hoitoon
Avustukset on tarkoitettu muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6184 sekä 0295 33 6285 www.nba.fi/fi/avustukset/muinaisjaannosten-hoitoavustus

6. Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon (Hakuaika päättyy 30.11. klo 16.15)
Avustus on tarkoitettu maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen mukaisena. Lisätietoja avustuksesta saa puh. 0295 33 6313 sekä 0295 33 6274 www.nba.fi/fi/avustukset/maailmanperintoavustus

Hakulomakkeita saa Museovirastosta puh. 0295 33 6008 (avustukset 1-3) ja puh. 0295 33 6242 (avustus 4-6). Lomakkeet ovat tulostettavissa myös Museoviraston verkkosivuilta. Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 30. lokakuuta 2015 klo 16.15 osoitteella Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki.
Avustukset
Avustuksilla tuetaan monella tavalla kulttuuriperinnön säilymistä. Kuvat: Jaakko Holma, Museovirasto, Sirkkaliisa Jetsonen, Museovirasto, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry. ja Olavi Hartonen, Pohjan paikallishistoriallinen arkisto.

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto