Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Opas hautausmaiden inventointiin on julkaistu

Opas hautausmaiden inventointiin on julkaistu


Museovirasto ja Kirkkohallitus ovat yhteistyössä julkaisseet Hautausmaiden inventointioppaan. Oppaan tavoitteena on auttaa seurakuntia inventointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä opastaa inventoijia havainnoimaan hautausmaiden kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä.

Hautaustapojen muuttuminen ja hautapaikkojen tarve johtaa usein vanhojen hauta-alueiden käytön uudelleenarviointiin. Seurakuntien haltuun voi päätyä myös arvokkaiksi katsottavia hautamuistomerkkejä. Hautausmaan inventoinnissa sen historia ja kulttuuriarvot kartoitetaan niin, että lopputulos palvelee seurakunnassa työtä tekeviä, haudoilla kävijöitä sekä muitakin menneisyydestä ja kulttuuriympäristöstä kiinnostuneita.   

Oppaan taustoittavissa artikkeleissa kirkollisten kulttuuriympäristöjen asiantuntija Marja Terttu Knapas perehdyttää lukijan hautausmaiden kulttuurihistoriaan. Maisemantutkija Hanna Sorsa esittelee hautausmaiden maisemaa ja suunnittelua kahden esimerkin kautta.

Hautausmaan inventointia käsittelevän osion ovat laatineet maankäyttöpäällikkö Harri Palo ja museoalan tutkija Nina Lempa Kirkkohallituksesta sekä erikoistutkija Laura Tuominen Museovirastosta. Oppaassa käydään läpi inventoinnin suunnittelu sekä inventointihankkeen vaiheet käynnistämisestä toteuttamiseen ja raportointiin. Oppaaseen on myös koottu muistilistat niistä tiedoista, jotka inventoinnin yhteydessä tulisi tallentaa. Tavoitteena on, että opas toimisi apuvälineenä inventointien tekijöille, hautausmaa-alueiden suunnittelijoille sekä seurakunnille ja niiden luottamushenkilöille.

Museovirasto ja Kirkkohallitus ovat 2000-luvun aikana julkaisseet useita kirkkojen ja hautamuistomerkkien hoitoon ja säilyttämiseen liittyviä oppaita. Nyt julkaistu Hautausmaiden inventointiopas on tämän sarjan neljäs osa. Kaikki julkaisut ovat luettavissa Museoviraston verkkosivuilta:
Hautausmaiden inventointiopas
Sankarihautausmaiden perinne, hoito ja kunnostus
Hautamuistomerkkien hoito
Kirkkojen hoito ja restaurointi

Hautamuistomerkeistä huolehtivat useimmiten omaiset, mutta tieto tästä tehtävästä voi ajan saatossa hävitä tai suku sammua. Museovirasto on mukana myös Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston projektissa, jossa on kartoitettu tapoja järjestää hautamuistomerkkien kunnostushankkeita esimerkiksi yhdistysten voimin.

Lisätietoja:
erikoistutkija Laura Tuominen, Museovirasto, puh. 0295 33 6257, laura.tuominen@museovirasto.fi
Hautausmaiden inventointiopas

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto