Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Uudessa julkaisussa koottua tietoa kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälisestä ulottuvuudesta

Uudessa julkaisussa koottua tietoa kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälisestä ulottuvuudesta


Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen uusi julkaisu ”Kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus” on artikkelikokoelma, jossa tarkastellaan kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälisen toimintaympäristön nykytilannetta ja kehityssuuntia. Yhteistyössä Museoviraston kanssa tuotettu artikkelikokoelma pohjautuu Cuporen Museovirastolle vuonna 2015 tekemään selvitystyöhön, jossa tarkasteltiin viraston toiminnan kansainvälisiä ulottuvuuksia ja sen kehittämistä. Kokoelma syntyi, koska selvitys tuotti tausta-aineistoja, jotka haluttiin saattaa myös laajemmin koko kulttuuriperintöalan käytettäväksi.

Selvityksen taustalla oli Museoviraston tarve tarkentaa omaa kansainvälistä rooliaan ottaen huomioon kulttuuriperintöalan yleiset muutokset erityisesti ajankohtaisten kansainvälisten sopimusten kansallisten ratifiointien ja toimeenpano-ohjelmien valossa.

”Kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus” julkaisu on suunnattu laajalle suomalaiselle kulttuuriperintökentälle, ja se pyrkii herättämään ajatuksia ja keskusteluja kulttuuriperintöalaa koskettavista ajankohtaisista kansainvälisistä haasteista. Julkaisun lähtökohta on, että kansainvälinen kulttuuriperintöala on vahvassa muutoksessa ja että kulttuuriperintöpolitiikka ja sen merkitys ovat vahvistumassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Julkaisu on jaettu kolmeen eri osaan. Ensimmäinen osa käsittelee niitä suuria kysymyksiä, jotka toimivat kulttuuriperintöpoliittisten keskustelujen taustalla, erityisesti kestävää kehitystä. Toisessa osassa hahmotetaan hallinnollisia rakenteita, joiden kautta poliittiset strategiat ohjaavat kulttuuriperintökentän käytäntöjä. Kolmannessa osassa tarkastellaan suomalaista kansallista kehittämistyötä suhteessa kansainvälisiin haasteisiin Jokainen osa ja artikkeli ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Julkaisun punaisen langan muodostavat Unescon keskeisimmät kulttuuriperintösopimukset, erityisesti maailmanperintösopimus ja sopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta, Euroopan neuvoston Faron sopimukseksi kutsuttu puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä Euroopan unionin kulttuuriperintöalaa koskeva kehittämistyö.

”Kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus” julkaisun verkkoversio on Cuporen verkkosivuilla osoitteessa http://www.cupore.fi/documents/Kulttuuriperintopolitiikankansainvalinenulottuvuus
_verkkoversio_LOPULLINEN.pdf
Kulttuuriperintöpolitiikan kansainväl. ulottuvuus


”KULTTUURIPERINTÖPOLITIIKAN KANSAINVÄLINEN ULOTTUVUUS”
Toimittajat Maria Hirvi-Ijäs ja Anna Kanerva
Cuporen verkkojulkaisuja 34 ja Cuporen julkaisuja 24.
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2015
ISBN 978-952-5573-65-7 (painettu), ISBN 978-952-5573-64-0 (pdf)
ISSN 1795-1739 (painettu), ISSN 1796-9263 (pdf)

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto