Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kysy Kansallismuseolta

Kysy Kansallismuseolta


Suomen kansallismuseo on liittynyt museoiden yhteiseen Kysy museolta -palveluun. Kansallismuseon asiantuntijat vastaavat palvelussa esineelliseen kulttuuriin ja museon esinekokoelmiin liittyviin kysymyksiin. Vastaukset lähetetään kysyjälle sähköpostilla. Kysymyksiä ja vastauksia julkaistaan myös toimitettuina museon Kysy museolta -sivulla http://kysymuseolta.fi/kansallismuseo/.

Kysy museolta -palvelu perustuu Suomen valokuvataiteen museon vuonna 2011 käyttöön ottamaan palveluun, josta vuonna 2012 kehitettiin ja laajennettiin usean museon yhteinen palvelu. Museovirasto vastaa palvelun koordinoinnista ja kehittämisestä.

Palvelussa ovat nyt mukana Designmuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Lusto – Suomen Metsämuseo, Postimuseo, Suomen maatalousmuseo Sarka, Suomen valokuvataiteen museo, Teatterimuseo, Tekniikan museo ja Suomen kansallismuseo.

Kansallismuseolle voi Kysy museolta -palvelun kautta lähettää kysymyksiä, jotka liittyvät museon esinekokoelmien aihealueisiin: Historialliset kokoelmat, Rahakammion kokoelmat, Kansatieteelliset kokoelmat, Kulttuurien museon suomalais-ugrilaiset ja yleisetnografiset kokoelmat sekä Suomen merimuseon kokoelmat. Kysymyksiä voi esittää kuvien kanssa tai ilman. Kansallismuseo tai muutkaan museot eivät anna esineistä hinta-arvioita.  Kysymyksiin vastataan kahden viikon aikana.

Kysymykset, kuvat, kommentit ja annetut vastaukset tallennetaan Kansallismuseon tietokantaan. Osa kysymyksistä vastauksineen julkaistaan toimitettuina palvelun verkkosivuilla. Kysyjän nimeä ei julkaista. Kysyjän henkilöllisyys ja yhteystiedot jäävät vain Kansallismuseon tietoon. Kysymykseen liittyvistä kuvista julkaistaan ne, joiden käyttöön kysyjä on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kuvia julkaisematta. Kysyjä voi etsiä vastausta omaan kysymykseensä myös jo julkaistusta materiaalista. Hakuja voi kohdistaa aiemmin tehtyihin kysymyksiin ja annettuihin vastauksiin.

Annettuja vastauksia on mahdollista myös kommentoida. Kansallismuseo julkaisee vain sellaiset kommentit, joiden julkaisuun kommentoija on antanut luvan. Museo voi myös oman harkintansa mukaan jättää kommentteja julkaisematta. Kommentin lähettäjä voi valita haluaako nimensä julkaistavaksi kommentin yhteydessä vai ei. Jos kommentti sisältää uutta tietoa kysytystä asiasta, museo voi päivittää antamaansa vastausta kommentin perusteella.

Kysy museolta -palvelu on maksuton. Mikäli kysymykseen vastaaminen kuitenkin vaatii poikkeuksellisen laajaa tiedonhakua tästä Kansallismuseo perii maksun. Tällaisessa tapauksessa museo ottaa yhteyttä kysyjään.

Suomen kansallismuseon Kysy museolta -sivut ovat osoitteessa http://kysymuseolta.fi/kansallismuseo/
Palvelu on myös ruotsinkielisenä eli kysymyksiä voi lähettää myös ruotsiksi. Kielivalinnan voi tehdä palvelun aloitussivulla.

Lisätietoja:
Yli-intendentti Sanna Teittinen, Kokoelmat ja tutkimus, sanna.teittinen@kansallimuseo.fi, puh. 0295 33 6394
Amanuenssi Risto Hakomäki, Kokoelmat ja tutkimus, risto.hakomaki@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6385
Kysy museolta 2

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto