Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Jussarön hylyn näytteet eivät kuuluneet Hanneke Vromen alukseen

Jussarön hylyn näytteet eivät kuuluneet Hanneke Vromen alukseen


Museovirasto teki syksyllä 2015 meriarkeologisia kenttätöitä Jussarössä. Tavoitteena oli dokumentoida ja ajoittaa hylyn osia, joiden oletettiin kuuluneen vuonna 1468 uponneeseen Hanneke Vromen alukseen. Ensimmäisten ajoitustulosten perusteella nyt tutkitut näytteet eivät kuitenkaan olleet keskiaikaisia. Ne kuuluvat 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla rakennettuun alukseen, joka on mahdollisesti saksalaista alkuperää. Meren pohjassa, lukuisten muiden haaksirikkoutuneiden alusten jäänteiden seassa olevan löydön tunnistaminen vaatisi jatkotutkimuksia.

Museovirasto sai keväällä 2015 ilmoituksen haaksirikkoalueesta Vrouw Marian hylyn löytäneeltä Rauno Koivusaarelta. Raaseporin Jussarön läheisyydessä on useita eri-ikäisten laivanhylkyjen kappaleita, sillä alue on altis tuulille ja merenkulun kannalta edelleen vaikea. Uloimpia luotoja voidaan pitää laivaloukkuna, joka tarkoittaa paikkaa jossa on sattunut vuosisatojen aikana useita haaksirikkoja.

Syksyn tutkimuksissa ajoitettavaksi valittiin yksi löytökokonaisuus. Ajoittavia näytteitä sahattiin kolmesta lähellä toisiaan sijaitsevasta hylyn osasta. Ennen sitä hylyn osat dokumentoitiin videokuvaamalla ja mittaamalla. Videokuvasta työstettiin kolmiulotteinen malli fotogrammetrian avulla. Hylyn dokumentointityön ja kolmiulotteisen mallin teki Subzone Oy Museoviraston tilauksesta.

Näytteet analysoitiin Tanskassa useisiin hylkytutkimusprojekteihin osallistuneessa ajoituslaboratoriossa.  Ajoitus tehtiin dendrokronologisella analyysilla, joka perustuu puun vuosittaisten kasvurenkaiden vertailuun ja jonka avulla saadaan selville puun kasvupaikka ja kaatoajankohta.

Tammet on kaadettu noin vuonna 1715


Kaikki nyt analysoidut 11 näytettä ovat tammea, mikä viittaa ulkomaiseen alukseen. Suomessa purjelaivat rakennettiin yleensä männystä. Yhdeksän näytettä voitiin ajoittaa. Ne koostuivat sydänpuusta, mantopuu eli pintapuu puuttui kokonaan puun työstämisen takia. Siksi analyysissä jouduttiin arvioimaan puuttuvien vuosilustojen määrä. Viimeisin jäljellä oleva vuosilusto on vuodelta 1699. Kun mukaan lasketaan puuttuvan pintapuun vuosilustot, laivanrakennukseen käytetyt puut on kaadettu noin vuonna 1715. Puun kasvupaikka on nykyisen Saksan alueella Ala-Saksissa kahta näytettä lukuun ottamatta. Näitä näytteitä verrattiin Ala-Saksin ja Tanskan vertailumateriaaliin ja näyttäisi siltä, että ne ovat kasvaneet jossakin hieman pohjoisempana, mahdollisesti Tanskassa. Näytteiden vertailun perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että nyt ajoitetut rakenteet olisivat saman aluksen osia.

Yksi analysoiduista näytteistä koostui kahdesta yhteen liitetystä lankusta, joiden välissä oli laivojen rakenteiden tiivistämiseen usein käytettyä eläinten karvaa ja jäänteitä tervasta. Tämä riveeksi kutsuttu tiiviste oli toisinaan kuin huovutettua, tervalla kyllästettyä nauhaa, jonka tarkoitus oli estää laivaa vuotamasta. On kuitenkin poikkeuksellista että kahden lankun väliin on laitettu näin mittava karvavuoraus. Riveen analysoinut FT Krista Vajanto löysi tutkimuksissaan näytteestä lampaan, vuohen, naudan ja hevosen karvoja.

Jussarön haaksirikkoalueella olisi paljon tutkittavaa


Nyt ajoitetut laivanhylyn osat eivät olleet keskiaikaisia eivätkä siten liittyneet Hanneke Vromen hylkyyn. Ne kuuluvat 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla rakennettuun alukseen, joka on mahdollisesti saksalaista alkuperää. Vielä ei tiedetä onko kyseessä kauppa-aluksen jäänne vai esimerkiksi kauppa-aluksia turvannut, tykein varustettu alus.
Tutkimusten jatkaminen on vielä avoin kysymys, mutta alueella on suuri tutkimuspotentiaali ja on mahdollista, että osa alueen vedenalaisista muinaisjäännöksistä on keskiajalta. Keskiaikaiset hylyt ja niiden osat voivat myös olla osin tai kokonaan hautautuneina pohja-ainekseen, joten niiden löytäminen voi olla vaikeaa alueen lukuisten hylynosien joukosta.

Lisätietoja Hanneke Vromen hylyn tutkimuksista antaa intendentti Riikka Alvik, p. 0295 33 6220, riikka.alvik@museovirasto.fi

Vuoden 2015 arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät pidetään Kansallismuseon auditoriossa 4.-5.2.2016. Riikka Alvik pitää 5.2. klo 9.00-9.30 esitelmän ”Keskiaikainen haaksirikko ja Raaseporin Jussaröstä löydetyt laivanhylyn osat”.  Lue lisää kenttätöiden esittelypäivistä: http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tapaamiset_ja_seminaarit#kenttatyot

Lehdistökuvat

Nämä kuvat on tarkoitettu vain tiedotusvälineiden käyttöön. Julkaistaessa on mainittava valokuvaajan nimi. Muu käyttö on kielletty. Klikkaa kuvaa niin saat sen ladattavaksi.
Näytteenottopaikka Jussarössä
Meriarkeologi Päivi Jantunen merkitsemässä näytteenottopaikkaa Jussarössä. Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto.
Näytteenottopaikka Jussarössä
Ajoitusnäytettä nostetaan pintaan
Jussarö 3
Meriarkeologi Päivi Jantunen merkitsemässä näytteenottopaikkaa Jussarössä. Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto.

Ajoitusnäytettä nostetaan pintaan. Kuvassa Tuomas Hiltunen (vas.), Immi Wallin ja Päivi Jantunen. Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto.
Hylyn pohjarakenteita, joista dokumentoinnin jälkeen sahattiin ajoitusnäytteet. Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto

Jussarö dendronäytteetJussarö 1
Juuri sahatut dendrokronologiset näytteet pinnalle nostettuina. Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto
Jussarön edustalla sijaitseva alue on altis tuulille ja merenkulun kannalta edelleen vaikea. Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto