Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto haastaa museoalan toimijat tekemään sitoumuksen kulttuuriympäristön puolesta

Museovirasto haastaa museoalan toimijat tekemään sitoumuksen kulttuuriympäristön puolesta


Hyvinvoiva ja luonnonvaroja säästävä Suomi tunnistaa ja hyödyntää kulttuuriympäristöihin sisältyvät voimavarat, vetovoiman ja resurssiviisauden. Kulttuuriympäristöstrategian 2014-2020 tavoitteet ja toimenpiteet ovat osa kestävän kehityksen toteutumista. Museovirasto on tehnyt kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa se sitoutuu toteuttamaan osuutensa Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelman toimenpiteistä. Tavoitteena on vahvistaa kulttuuriympäristön merkitystä, lisätä sitä koskevaa tietoa sekä edesauttaa sen suunnitelmallista hoitoa.

Kulttuuriympäristösitoumus on kunkin toimijan lupaus, jossa yritys, organisaatio tai yksityishenkilö sitoutuu muuttamaan toimintaansa kulttuuriympäristöstrategian tavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sitoumus sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulun, jotka sitoumuksen antaja asettaa itse.

Museovirasto haastaa erityisesti maakuntamuseot sekä valtakunnalliset erikoismuseot ja muut museoalan toimijat kulttuuriympäristöstrategian toteuttamiseen. Tarttukaa strategian toimenpiteisiin oman sitoumuksen siivittämänä!
#kulttuuriympäristömme #sitoumus2050 #Museovirasto

Museoviraston kulttuuriympäristösitoumus

Lue lisää Kulttuuriympäristösitoumuksesta
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Logo


 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto