Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto jatkaa Hanneke Vromen aluksen hylyn etsintöjä Jussarön laivaloukussa

Museovirasto jatkaa Hanneke Vromen aluksen hylyn etsintöjä Jussarön laivaloukussa


Raaseporin Jussarön karikkoisia vesiä voidaan hyvällä syyllä kutsua laivaloukuksi. Ne koituivat kohtaloksi myös laivuri Hanneke Vromen holkille, joka on mahdollisesti uponnut Jussarön eteläpuolella olevalle vesialueelle vuonna 1468. Museovirasto sai ilmoituksen hylyn löytymisestä Rauno Koivusaarelta tammikuussa 2015 ja hylyn etsinnät aloitettiin viime kesänä. Etsinnät jatkuvat 13.-23.6.2016, kun Museovirasto tekee meriarkeologisia kenttätöitä Jussarön alueella.

Raaseporin Jussarö on on ollut merkittävien purjehdusreittien varrella jo vuosisatojen ajan. Sen sivuitse kulki jo keskiajalla väylä, joka johti Raaseporin linnalle. Maankohoamisen myötä linnalle ei enää meriteitse pääse, mutta väyliä ja vesiliikennettä on alueella edelleen. Jussarön aluetta voidaan hyvällä syyllä sanoa laivaloukuksi. Karikkoisilla vesillä on tapahtunut lukuisia haaksirikkoja usean vuosisadan aikana ja siksi myös laivanhylkyjä ja niiden osia löytyy useita.

Viime vuonna Museovirasto ja SubZone Oy dokumentoivat ja ajoittivat Jussarön kaakkoispuolella hylyn osia, joiden oletettiin kuuluvan Hanneke Vromen alukseen. Tutkittu hylky osoittautui kuitenkin 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla rakennetuksi alukseksi. Hanneke Vromen holkki jäi edelleen löytämättä.

Tänä kesänä Museovirasto tekee meriarkeologisia kenttätöitä Jussarön alueella 13.–23.6.2016. Kenttätyöt tehdään yhteistyössä Suomen meriarkeologisen seuran, sukellusseura H2O:n ja Hanneke Vromen holkin jäänteistä ilmoittaneiden sukeltajien kanssa.

Tarkoituksena on paitsi jatkaa Hanneke Vromen aluksen hylyn etsintöjä, myös kartoittaa laivaloukkualuetta sekä dokumentoida hylkyjä mm. luomalla niistä kolmiulotteisia malleja. Osasta kohteista pyritään ottamaan näytteitä dendrokronologista ajoitusta varten. Suomesta tunnetaan alle kymmenen keskiajalle ajoittuvaa hylkylöytöä, joten Hanneke Vromen aluksen löytyminen olisi keskiajan tutkimuksellemme erittäin merkittävä lisä.

Tutkimuksissa kartoitetaan myös muiden alueelle uponneiden alusten hylkyjä ja selvitetään mahdollisuutta yhdistää ne asiakirjalähteissä mainittujen haaksirikkojen kanssa. Helsingin yliopiston historian laitoksen projektissa tutkitaan 1700-luvun haaksirikkoja Itämeren alueella asiakirjalähteiden ja karttojen pohjalta.

Lisätietoja Museoviraston tutkimuksista Jussarössä antaa intendentti Riikka Alvik, puh. 0395 33 6220, riikka.alvik@museovirasto.fi.
 

Hanneke Vromen holkki


Yksi tunnetuimpia Raaseporin vesialueella tapahtuneista merionnettomuuksista on laivuri Hanneke Vromen aluksen haaksirikko marraskuisessa myrskyssä vuonna 1468. Alus oli matkalla Lyypekistä Tallinnaan mukanaan noin 200 henkilöä sekä arvokas lasti: mm. kalliita kankaita, hunajaa, vaatteita, reininguldeneita, koruja ja jopa muutamia suurikokoisia maalauksia. Haaksirikko oli aikansa suurimpia merionnettomuuksia Itämerellä. Tapahtuma muutti keskiajan merenkulun lainsäädäntöä niin, että purjehduskautta lyhennettiin, jotta vastaavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin.
Näytteen ottoa hylystä
Vuoden 2015 marraskuussa Museoviraston tutkijat kävivät ottamassa ajoitusnäytteet kolmesta hylyn osasta. Kuvassa sukeltaja Päivi Jantunen hylyn peräosalla valmistelemassa näytteen ottoa. Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto (AKMA201501:7)

Laivaloukku

Tältä laivaloukku näyttää kauniina ja tyynenä päivänä. Poijut ovat merkkejä paikoista, joista näytteitä otettiin syksyllä 2015. Kuva: Päivi Jantunen, Museovirasto (AKMA201501:23)

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto