Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto ja Metsähallitus sopivat yhteistyön jatkosta

Museovirasto ja Metsähallitus sopivat yhteistyön jatkosta


Museovirasto ja Metsähallitus allekirjoittivat alkuviikosta yhteistyösopimuksen, joka on jatkoa organisaatioiden välillä vuodesta 2003 voimassa olleelle sopimukselle. Uusi sopimus huomioi toimintaympäristön muutokset mutta säilyttää aiemmat periaatteet ja hyvät käytännöt. Sopimus on osa monipuolista yhteistyötä, jota Museovirasto toteuttaa valtion kiinteistönhaltijoiden, keskushallinnon toimijoiden ja muiden kumppanien, kuten yliopiston kiinteistöyhtiöiden, kanssa.

Sopimus koskee Metsähallituksen ja Museoviraston yhteistyötä yleisesti mutta myös konkreettista toimintaa Metsähallituksen hallinnoimissa kulttuuriperintökohteissa sekä maa- ja vesialueilla. Yhteistyöllä tuetaan muun muassa kulttuuriperinnön tunnistamista ja säilymistä sekä sen kestävää hoitoa ja käyttöä. Se lisää molemminpuolista tietoa luonnon, metsien ja vesialueiden kulttuuriperinnöstä sekä saamelaisten kulttuuriperinnön erityiskysymyksistä. Sopimuksen tavoitteena on lisäksi tietojen, taitojen ja hyvien käytäntöjen keskinäinen vaihto sekä tietojärjestelmien yhteensopivuuden ja kulttuuriperinnön vaalimiseen varattujen voimavarojen riittävyyden varmistaminen.

Museovirasto ja Metsähallitus kiinnittävät erityistä huomiota kansainvälisten sopimusten sekä valtakunnallisten strategioiden ja ohjelmien valmisteluun ja toimeenpanoon. Tärkeää on myös tunnistaa luonnon ja kulttuuriperinnön yhteisiä kosketuspintoja. Yhdessä Museovirasto ja Metsähallitus vaikuttavat siihen, että valtion kulttuuriperinnön vaalimista kehitetään ja toteutetaan mallikelpoisesti.

Käytännön tasolla Museoviraston ja Metsähallituksen yhteistyöstä vastaa työryhmä, joka valmistelee sopimusta konkretisoivat toimintasuunnitelmat sekä informoi organisaatioita ja niiden johtoa kulttuuriympäristön hoidon tavoitteista ja sopimuksen toteuttamiseen liittyvistä asioista.

Lisätietoja:
osastonjohtaja Mikko Härö, Museovirasto, puh. 0295 33 6241, mikko.haro@museovirasto.fi
Yhteistyösopimus Metsähallitus Museovirasto

Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet ja Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Kuva: Hanna Kelola-Mäkeläinen, Metsähallitus.


 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto