Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Viranomaistoiminta


Museovirasto on virastosta annetun lain ja asetuksen perusteella kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön suojelusta vastaava asiantuntijaviranomainen. Museoviraston viranomaistoimintaa ohjaavat ja määrittelevät myös mm. muinaismuistolaki, laki rakennusperinnön suojelemisesta, maankäyttö- ja rakennuslaki, kirkkolaki, museolaki ja lainsäädäntö kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta.


Viranomaistoiminnan välineitä ovat esimerkiksi lausunnot, neuvottelut, katselmukset ja tarkastukset.


Museovirasto seuraa ja valvoo mm. muinaisjäännöksiin sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja ympäristöihin liittyvää maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Virasto antaa niiden käyttöä, kehittämistä ja suojelua koskevia lausuntoja maanomistajille, kunnille, suunnittelijoille ja muille viranomaisille.


Museovirasto on siirtänyt yhteistyösopimuksilla kulttuuriympäristön vaalimisen asiantuntija- ja viranomaistehtäviä maakuntamuseoille. Sopimusten laajuus vaihtelee sen mukaan onko maakuntamuseolla rakennustutkijaa, restauroinnin asiantuntijaa tai arkeologia.


Museovirasto myöntää myös muinaismuistolain nojalla luvat muinaisjäännösten tutkimiseen ja hoitoon, neuvottelee muinaisjäännösten suojelusta yleisissä työhankkeissa ja kaavoituksessa sekä antaa ELY-keskuksille lausunnot muinaisjäännöksiä koskevista kajoamislupahakemuksista. Museovirasto on yleinen lupaviranomainen myös kulttuuriesineiden maastavientiä koskevissa kysymyksissä.


Lisäksi Museovirasto vastaa valtion talousarviossa virastolle siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta, museoiden alueellisen toiminnan sopimusohjauksesta sekä antaa museoiden valtionosuuskelpoisuuteen liittyviä lausuntoja.

 SivukarttaSivu päivitetty 24.10.2013
© Museovirasto