Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Luvat


Kaivauksia Haminan Rykmenttikentällä.

Muinaisjäännösten tutkimusluvat


Kaikki muinaisjäännökset, esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset, historiallisen ajan muinaisjäännökset ja vedenalaiset muinaisjäännökset on suojeltu muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Museovirasto voi muinaismuistolain (295/63) nojalla antaa luvan muinaisjäännöksen tutkimiseen. Museovirasto antaa myös ELY-keskuksille lausunnot muinaisjäännöksiä koskevista kajoamislupahakemuksista.

Tietoa tutkimusluvista: Arkeologinen kulttuuriperintö > Menettelytapaohjeet

Haminan Rykmenttikentällä kaivetaan esiin esikuntaupseeritalon jäännöksiä heinäkuussa. Kuva: Katja Vuoristo, Museovirasto.

Kenraalimajuri Aaro Pajarin kunniamerkit aseteltuina hautajaistilaisuuutta 1949 varten.Kuva: Museovirasto/Markku Haverinen.

Kulttuuriesineiden maastavientiluvat


Arvokkaimman kulttuuriomaisuuden säilyttämiseksi Suomessa on tieteellisesti, taiteellisesti ja historiallisesti arvokkaiden esineiden maastavientiä rajoitettu lainsäädännöllä. Museovirasto toimii yleisenä lupaviranomaisena. Taideteosten vientiluvat käsittelee Kansallisgalleria.

Maastavientiluvat 

Kenraalimajuri Aaro Pajarin kunniamerkit aseteltuina hautajaistilaisuuutta 1949 varten. Kuva: Museovirasto, Markku Haverinen. SivukarttaSivu päivitetty 27.1.2017
© Museovirasto