Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Yhteistyö kulttuuriympäristötehtävissä


Museotoiminnan yleisenä tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa kansalaisten ja yhteiskunnan ymmärrystä kulttuuriperinnöstä, historiasta ja ympäristöstä. Museoiden tehtävänä on Museoviraston tavoin tulkita kulttuuriperintömme ilmiöitä ja tehdä elinympäristömme arvoja tutuiksi.

Maakuntamuseoita on 22. Niiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa ja kulttuuriympäristön säilymistä toimialueellaan. Maakuntamuseot ovat Museoviraston keskeisiä yhteistyökumppaneita ja muodostavat viraston aluetoimistojen, kuntien, ELY-keskusten, maakuntaliittojen ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa tehokkaan maakunnallisen verkoston.

Museovirasto on siirtänyt kulttuuriympäristön suojelun asiantuntija- ja viranomaistehtäviä niille maakuntamuseoille, joilla on resursseja näiden tehtävien hoitoon. Osan kanssa on tehty työnjako- ja yhteistyösopimukset kulttuuriympäristön vaalimisessa jo 1990-luvulla. Sopimuksia on tarkistettu uudistetun sopimusmallin pohjalta vuodesta 2007 lähtien. Sopimukset koskevat museon voimavarojen mukaisesti rakennusperintöä ja arkeologiaa ja useat museot ohjaavat myös korjausrakentamista ja restaurointia.

Yhteistyösopimukset pyritään solmimaan kaikkien maakuntamuseoiden kanssa. Yhteistyötä on tarkoitus tiivistää myös niiden museoiden kanssa, joilla on vajaat resurssit kulttuuriympäristön vaalimiseen ja joille viranomaistehtäviä ei voi siirtää.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti maakuntamuseo on osallisena esim. maankäyttöhankkeissa, antaa kaavoitusta koskevat lausunnot ja osallistuu viranomaisneuvotteluihin. Kulttuuriympäristön viranomaistehtävien lisäksi sopimuksessa käsitellään inventointi- ja tutkimustoimintaa, kulttuuriympäristön seurantajärjestelmän kehittämistä, ohjaus- ja neuvontatyötä, tiedonvaihtoa, tiedottamista ja tiedon saatavuutta sekä alan kehittämistoimintaa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Kulttuuriympäristötehtävissä Museoviraston yhteistyökumppaneita ovat lisäksi myös monet maamme 16:sta valtakunnallisesta erikoismuseosta sekä useat paikallismuseot. Yhteistyösopimus on solmittu Saamelaismuseo Siidan kanssa.

Espoon kaupunginmuseon ja Vantaan kaupunginmuseon museoiden kanssa noudatetaan maakuntamuseosopimusta vastaavalla tavalla vahvistettua työnjakoa.

 SivukarttaSivu päivitetty 10.11.2015
© Museovirasto