Museovirasto   Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avustukset


Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden kunnossapitoa sekä erilaisten yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita ja toimintaa. Avustuksia jaetaan muun muassa arvokkaiden rakennusten kunnossapitoon, museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon tukeen. Kunkin avustuksen yhteydestä löydät mm. tarkemmat hakuohjeet sekä avustuksen käytön selvitykseen liittyvät ohjeet.

Ajankohtaista:

Avustuskokonaisuus uudistuu vuoden 2017 aikana. Uudet avustuskokonaisuudet julkistetaan näillä sivuilla syyskuun alussa. Samalla avustusten haku muuttuu sähköiseksi. Avustukset haetaan jatkossa sähköisen asiointiliittymän kautta. Avustushakemuksen tekemistä varten hakijat tunnistautuvat palvelussa. Yksityishenkilöt käyttävät tunnistautumiseen pankkitunnuksia. Yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset ja säätiöt, tunnistautuvat Katso-tunnuksilla. Katso-organisaatiotunnistus on Väestörekisterikeskuksen maksuton palvelu organisaatioiden tunnistamiseen sähköisessä asioinnissa. Avustuksista kiinnostuneita yhteisöjä kehotetaan varmistamaan mahdollisimman pian, että heillä on voimassa oleva Katso-tunnus, tai hankkimaan sellainen.

Museovirasto avaa syksyllä 2017 Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen 2018 liittyvän, osallisuuteen ja osallistumiseen liittyvän kokeilu- ja kehittämishankkeita koskevan haun. Tarkemmat tiedot hausta päivitetään näille sivuille heinäkuun loppuun mennessä.


 • Valtionavustus museoiden kansainväliseen verkostoitumiseen

  Suomalais-saksalaiseen museofoorumiin Inclusion as a Strategy for the Future Museum osallistumisen matka- ja majoituskustannusten kattamiseen.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (22.2.2017 klo 8.00 - 17.3.2017 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

 • Rakennusten entistämisavustukset

  Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttävään korjaamiseen.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 31.10.2016 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

 • Tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon

  Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 31.10.2016 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

 • Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon

  Maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen mukaisena.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 30.11.2016 klo 16.15) Tutustu avustukseen

 • Perinnealusten entistämisavustukset

  Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden korjaukseen
  Perinnealusten entistämisavustusta haetaan sähköisesti.
  Avustuksen hakuaika on 16.1.2017 klo 8.00 - 28.2.2017 klo 16.00.
  Tutustu avustukseen

 • Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset

  Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa oleville, lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille.

  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 7.11.2016 klo 16.15)

  Tutustu avustukseen

 • Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

  Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.

  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 7.11.2016 klo 16.15)

  Tutustu avustukseen

 • Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen

 • Ensisijaisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen.

          Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 7.11.2016 klo 16.15)

  Tutustu avustukseen

 • Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (2016)

  Avustuksia myönnetään maailmanperintöstrategian linjauksia toteuttaville hankkeille, joissa on tavoitteena erityisesti maailmanperintötietoisuuden ja tiedon saatavuuden parantaminen, kohteiden tunnetuksi tekeminen, kestävän matkailun edistäminen, yhteistyön ja uusien toimintamallien edistäminen sekä kohteiden hoitoa ja ylläpitoa sekä kiinnostavuutta tukevat kehittämishankkeet.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (3.10.2016 klo 8.00 - 11.11.2016 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

 • Avustus liikenteen ja viestinnän kulttuuriperintöhankkeisiin

  Avustus on tarkoitettu liikenteen ja viestinnän toimijoiden hankkeisiin, joiden tavoitteena on joko:
  A) liikenteeseen tai viestintään liittyvien kokoelmien hoidon, näyttelyiden sisältöjen tai yleisötyön kehittäminen tai:B) maa- tai ilmaliikenteen arvokkaaksi luokiteltavien kulttuuriperintökohteiden säilyminen                                                                         Avustuksen hakuaika on päättynyt (8.12.2016 klo 8.00 - 18.1.2017 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

  Vuonna 2017 myönnettävien avustusten hakuajat ilmoitetaan tällä sivulla.
  Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.


Tietoa muiden tahojen myöntämistä avustuksista:


Oikea-yla
Keski-bg Brinkhallin kartano

Rakennusten entistämisavustus ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon - Hakijan opas
HAVA opas 200

Opas museoille harkinnanvaraisten avustusten hakuun

Oikea-bg
Oikea-ala
 


SivukarttaPäivitetty viimeksi 29.6.2017
© Museovirasto