Museovirasto   Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avustukset


Museovirasto vastaa valtion talousarviossa Museovirastolle siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta.

Museovirasto jakaa:

 • Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
  Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa oleville, lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille.

 • Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
  Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.

 • Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
  Ensisijaisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen.

 • Rakennusten entistämisavustukset (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
  Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttävään korjaamiseen.

 • Tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
  Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon.

 • Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon
  (Hakuaika 1.9.-30.11.2015)
  Maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen mukaisena.

 • Perinnealusten entistämisavustukset
  Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden korjaukseen. (Avustusten hakuaika on 15.8.-16.9.2016.).

Vuonna 2016 myönnettävät avustukset julistetaan haettavaksi edellisen vuoden syksyllä. Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Hakemukset toimitetaan 30.10. klo 16.15 mennessä postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen museovirasto.kirjaamo@nba.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteen Sturenkatu 2 a aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon.

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.

Lisäksi mm. opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö tukevat valtionavuin ja muilla avustuksilla kulttuuriperintöalaa ja alan hankkeita. EU-hankkeisiin voi saada tukea esimerkiksi rakennerahastojen kautta tai eri EU-ohjelmista.

Tietoa muiden tahojen myöntämistä avustuksista:

Tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista kulttuurialalle

Tietoa ympäristöministeriön avustuksista kulttuuriympäristön vaalimiseen

Tietoa alueellisten ympäristökeskusten avustuksista rakennusperinnön hoitoon

Tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksesta maaseudun kulttuuriperinnön edistämiseen

Oikea-yla
Keski-bg Brinkhallin kartano

Rakennusten entistämisavustus ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon - Hakijan opas
HAVA opas 200

Opas museoille harkinnanvaraisten avustusten hakuunTelakalla

Perinnealusten entistämisavustukset - Hakijan opas


Oikea-bg
Oikea-ala
 


SivukarttaPäivitetty viimeksi 18.5.2016
© Museovirasto