Museovirasto   Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avustukset


Museovirasto vastaa valtion talousarviossa Museovirastolle siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta.

Hakemusten toimitusosoite:
Postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi


 • Valtionavustus museoiden kansainväliseen verkostoitumiseen

  Suomalais-saksalaiseen museofoorumiin Inclusion as a Strategy for the Future Museum osallistumisen matka- ja majoituskustannusten kattamiseen.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (22.2.2017 klo 8.00 - 17.3.2017 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

 • Rakennusten entistämisavustukset

  Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttävään korjaamiseen.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 31.10.2016 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

 • Tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon

  Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 31.10.2016 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

 • Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon

  Maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen mukaisena.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 30.11.2016 klo 16.15) Tutustu avustukseen

 • Perinnealusten entistämisavustukset

  Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden korjaukseen
  Perinnealusten entistämisavustusta haetaan sähköisesti.
  Avustuksen hakuaika on 16.1.2017 klo 8.00 - 28.2.2017 klo 16.00.
  Tutustu avustukseen

 • Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset

  Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa oleville, lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille.

  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 7.11.2016 klo 16.15)

  Tutustu avustukseen

 • Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

  Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.

  Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 7.11.2016 klo 16.15)

  Tutustu avustukseen

 • Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen

 • Ensisijaisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen.

          Avustuksen hakuaika on päättynyt (15.9.2016 klo 8.00 - 7.11.2016 klo 16.15)

  Tutustu avustukseen

 • Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (2016)

  Avustuksia myönnetään maailmanperintöstrategian linjauksia toteuttaville hankkeille, joissa on tavoitteena erityisesti maailmanperintötietoisuuden ja tiedon saatavuuden parantaminen, kohteiden tunnetuksi tekeminen, kestävän matkailun edistäminen, yhteistyön ja uusien toimintamallien edistäminen sekä kohteiden hoitoa ja ylläpitoa sekä kiinnostavuutta tukevat kehittämishankkeet.
  Avustuksen hakuaika on päättynyt (3.10.2016 klo 8.00 - 11.11.2016 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

 • Avustus liikenteen ja viestinnän kulttuuriperintöhankkeisiin

  Avustus on tarkoitettu liikenteen ja viestinnän toimijoiden hankkeisiin, joiden tavoitteena on joko:
  A) liikenteeseen tai viestintään liittyvien kokoelmien hoidon, näyttelyiden sisältöjen tai yleisötyön kehittäminen tai:B) maa- tai ilmaliikenteen arvokkaaksi luokiteltavien kulttuuriperintökohteiden säilyminen                                                                         Avustuksen hakuaika on päättynyt (8.12.2016 klo 8.00 - 18.1.2017 klo 16.15)
  Tutustu avustukseen

  Vuonna 2017 myönnettävien avustusten hakuajat ilmoitetaan tällä sivulla.
  Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.


Tietoa muiden tahojen myöntämistä avustuksista:


Oikea-yla
Keski-bg Brinkhallin kartano

Rakennusten entistämisavustus ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon - Hakijan opas
HAVA opas 200

Opas museoille harkinnanvaraisten avustusten hakuun

Oikea-bg
Oikea-ala
 


SivukarttaPäivitetty viimeksi 21.3.2017
© Museovirasto