Museovirasto   Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avustukset


Museovirasto vastaa valtion talousarviossa Museovirastolle siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta.

 • Perinnealusten entistämisavustukset
  Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden korjaukseen

  Tätä avustusta haetaan sähköisesti.
  Avustusten hakuaika on 15.8.-16.9.2016
  Tutustu avustukseen

 • Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset
  Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa oleville, lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille.

 • Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin
  Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.

 • Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen
  Ensisijaisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen.

 • Rakennusten entistämisavustukset
  Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttävään korjaamiseen.

 • Tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon
  Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon.

 • Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon
  Maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen mukaisena.

Vuonna 2017 myönnettävien avustusten hakuajat ilmoitetaan tällä sivulla.

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.


Tietoa muiden tahojen myöntämistä avustuksista:


Oikea-yla
Keski-bg Brinkhallin kartano

Rakennusten entistämisavustus ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon - Hakijan opas
HAVA opas 200

Opas museoille harkinnanvaraisten avustusten hakuun

Oikea-bg
Oikea-ala
 


SivukarttaPäivitetty viimeksi 6.7.2016
© Museovirasto