Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Tietoa vuoden 2013 hankkeista


Vuonna 2013 kymmenen museota sai hakemuksen perusteella käyttöönsä tuhat euroa kokeiluun.

Valinnassa keskeisenä kriteerinä olivat kokeilut, joissa tuotetta, prosessia tai toimintatapaa on museon kanssa suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa sekä asiakkaita että mahdollisesti myös muita toimijoita. Kahdelle museolle myönnettiin avustus museon oman toiminnan tai toimintakulttuurin kehittämiseen, jossa edellytyksenä oli että kokeilua kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa. Kokeiluhankkeet kestivät viisi kuukautta syyskuun alusta 2013 tammikuun loppuun 2014.

Avustus museoiden kokeiluhankkeisiin oli kokeilu myös Museovirastolle. Avustuksilla haluttiin rohkaista museoita toteuttamaan ideoita matalalla kynnyksellä ja yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa, kokeiluhengessä. Saadun palautteen ja toteutuneiden kokeilujen ja työpajojen pohjalta voidaan sanoa, että kokeilu ylitti odotukset ja tuotti museoille uusia palveluita, asiakasyhteistyötä ja kumppaneita ja antoi arvokasta ja uutta tietoa oman toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.


Pajailua

Pajailua Ystävänpäivän kokeilutonnipajassa 14.2.2014.
Kuva: Pia Lonardi, Kehittämispalvelut

Kokeilutonnihankkeet 2013


Gallen-Kallelan Museo, Espoo:
Yleisön pyynnöstä - yhteisöhanke Gallen-Kallelan Museossa

Hankkeen tavoitteena oli järjestää kolme asiakasraatia keräämään ajatuksia ja ideoita museon toiminnasta. Hanke sulautui toisen hankkeen kanssa ja nyt mukana olevassa kokonaisuudessa yhdessä Media Labin kanssa halutaan teknologiaa hyödyntäen, joukkoistamalla, saada kerättyä mikrohistoriallista tietoa alueesta ja Gallen-Kallelaan liittyen. Yhteishankkeen pohjalta on poikinut muun muassa Haloo Akseli! -sivusto.


Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo:
Kohtaamistaide osana museopedagogiaa
Hankkeessa tutkittiin miten taidetyöskentelymenetelmä Kohtaamistaide soveltuu museotyöhön yhdessä asiakkaiden kanssa. Tämän pohjalta on mietitty tuotteistamista ja toiminnallisia työpajoja, joista 2 on valittu jatkokehittelyyn. Kohtaamistaiteen ideaa muokataan museon toimintaan.

Järvenpään taidemuseo:
Ennen aikaan Aholassa - liveroolipeli museossa
Hankkeessa toteutettiin liveroolipeli, joka pohjautui Aholassa asuneiden Juhani Ahon ja Venny Soldan-Brofeldtin perhe-elämään. Larppi pystyttiin tarjoamaan ilmaisena kokemuksena osallistujille ja se tullaan tekemään uudelleen. Museon henkilökunta miettii hankkeen pohjalta myös kevyemmin toteutettavissa olevia kokonaisuuksia ja tuotteistamisen jatkokehittelymahdollisuuksia. Lisäksi larppia varten tehtyjä hahmoja voidaan soveltaa myös muussa toiminnassa.

Kankaanpään kaupunginmuseo:
Ketjukutsu-kimppakyyti
Hankkeen tavoitteena oli houkutella museolle sellaisia henkilöitä, jotka a) eivät joko koskaan ole käyneet museossa, eivätkä omaehtoisesti tulisi käymäänkään tai b) eivät sinne kuljetushankaluuksien vuoksi pääsisi. Idea muuttui matkalla, sillä ketjukutsu ei toiminut odotetusti. Museo päätyi hyödyntämään omia sosiaalisia verkostojaan, joiden kautta saavutettiin aivan uudenlaisia ryhmiä ja myös luotiin uusia kontakteja. Hankkeen alussa oletuksena oli, että fyysinen saavutettavuus olisi ollut suurin ongelma, mutta todellisuudessa kyseessä olikin ehkä ennemmin henkinen kynnys - hankkeen kautta ainakin joillain saatiin tätä kynnystä pienemmäksi.

Pohjois-Karjalan museo, Joensuu:
Leikkien museo tutuksi
Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä Perheentalon kanssa menetelmiä koko perheen onnistuneeseen museokäyntiin sekä samalla miettiä voiko museo tukea Perheentalon sisältöjä omalla osaamisellaan esim. kulttuuriperintökasvatuksessa. Yhteistyössä järjestetty Leikin päivä tarjosi mm. erilaisia leikkejä menneiltä vuosilta, leikkiloruja, pöytäteatteri sekä koko perheen leikki-tietovisa. Ajan tunnelmaa luomassa ja leikkejä ohjaamassa olivat Humakin opiskelijat sekä Teatteri Sataman nuoret.

Riihimäen taidemuseo:
ArtFlowYoga
Hankkeen tarkoituksena oli sekä hyvinvoinnin että liikunnan yhdistäminen museon tiloissa joogan avulla. Sessiot aloitettiin virittäytymällä tunnelmaan jonkin taidemuseon teoksen äärellä. Toteutus inspiroi osallistujia monella tapaa ja toiminta houkutteli museoon myös täysin uusia kävijöitä. ArtFlowYoga on saatu myös osaksi Riihimäen kaupungin tyhy-toimintaa.

Suomen Ilmailumuseo, Vantaa:
Lentoon 2015 -asiakasraati
Hankkeessa haluttiin pohtia asiakkaiden kanssa millainen on tulevaisuuden ilmailumuseo ja mitä kaikkea halutaan tuottaa uuteen museoon. Tavoitteena on ollut elämyksellisyys ja selkeämpi ajatus siitä, miksi vapaa-aikaa tulisi käyttää juuri Ilmailumuseossa. Museo on järjestänyt kaksi asiakasraatitapaamista ja suurin osa osallistujista on valmis jatkamaan toimintaa.

Tampereen taidemuseo:
To boldly go where no museum man (or woman) has gone before...
Hankkeen tavoitteena oli kokeilla ryhmänä erilaisia uusia asioita, jotka liittyvät museopalveluiden toimintakenttään, mutta jotka ovat jääneet työntekijöille vieraiksi ja kokeilematta. Koko porukalla tehdyillä kokeiluilla tutustuttiin kokoelmiin ja museopalveluiden muiden yksiköiden toimintaan uudesta näkökulmasta sekä edesautettiin ryhmähengen muodostumista ja edistetään luovuutta. Henkilökunta testasi rohkeasti myös tavanomaisesti vauvoille suunnattuja värikylpyjä.

Teatterimuseo, Helsinki:
Ihana vastaanotto!
Hankkeessa oli mukana 3 erilaista museota, Teatterimuseo, Suomen valokuvataiteen museo ja Hotelli- ja ravintolamuseo, joilla on yhteiset aulapalvelut. Tavoitteena oli avata yhteistyötä ja ottaa huomioon käyntikokemus myös asiakkaan kannalta: yhteinen aula vaatii yhtenäisiä käytäntöjä. Mukana kokeiluhankkeen työpajoissa oli myös aulapalvelusta vastaava Securitas.

Turun taidemuseo:
Lukiolaisten kuvanlukutaitoa kehittämässä
Hankkeessa kehitettiin uusi lukioryhmille suunnattu opastus museon kokoelmanäyttelyyn, jolla keskitytään kuvanlukutaitoon ja kuvasta kirjoittamiseen. Avustuksen turvin on saatu lisättyä oppaiden ammatillista osaamista yhteistyössä koulujen ja opettajien kanssa (2 lukiota, 6-7 opettajaa) Kokeilu sai aikaan "taidepuhetta" ja oppilaat innostuivat keskustelemaan taiteesta opastuksilla. Hanke on  tuonut energiaa myös museon henkilökunnan omaan työhön.

AikaSammakko

Kuvassa Teemapäiviltäkin tuttu Ajastajasammakko.
Kuva: Pia Lonardi, Kehittämispalvelut


ArtFlowYoga

Marraskuun "välipajassa" pääsimme kokeilemaan ArtFlowYogaa käytännössä. Kansallismuseossa.
Kuva: Pia Lonardi, Kehittämispalvelut


Keskustelua

Marraskuun pajassa kartoitettiin hankkeissa kohdattuja haasteita ja etsittiin niihin yhdessä ratkaisuja.
Kuva: Pia Lonardi, Kehittämispalvelut

Miellekartta

Hankkeista, niiden jättämistä tunnelmista ja saavutetuista muutoksista tehtiin ystävänpäivän loppupajassa miellekarttoja, jotka esiteltiin muille ryhmille. Esityksissä pohdittiin erityisesti opittuja asioita ja katsottiin tulevaan.
Kuva: Pia Lonardi, Kehittämispalvelut


 SivukarttaSivu päivitetty 27.3.2014
© Museovirasto