Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, tutkimiseen ja esille saattamiseen


HAKUILMOITUS
 
Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, tutkimiseen ja esille saattamiseen vuodelle 2017.
Haku alkaa 15.9.2016 kello 8.00 ja päättyy 7.11.2016 kello 16.15.

Avustuksen hakuaika vuodelle 2017 on päättynyt.


Avustushakemus tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.


Avustus on tarkoitettu suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, tutkimiseen ja esille saattamista koskeviin hankkeisiin.

 

Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apurahana yksityishenkilöille.

 

Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin hankkeisiin:

  • perinneaineistojen keruu, tallentaminen ja tutkimus
  • paikallis- ja kotiseutuarkistojen tai muiden pienten arkistojen järjestäminen
  • aineistojen esille saattaminen: julkaisut, verkkojulkaisut, verkkoaineistot, näyttelyt, muut julkaisut (liikkuvan kuvan ja musiikin tallenteet jne.)


Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina, laitehankintoihin eikä museotoimintaan.

 

Tuen suuruus
Avustusten suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.


Tuen myöntämistä koskevia ehtoja
Avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Mikäli se käyttäjästä riippumattomista syistä on mahdotonta, voidaan avustukselle kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää käyttöoikeuden pidennys seuraavalle vuodelle. Myönnetyn avustuksen tiliselvitys liitteineen tulee tehdä päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä päätöksen mukana lähetettävällä selvityslomakkeella, jonka voi myös tulostaa Museoviraston verkkosivuilta (linkki sivun alaosassa). Jos hanke, jolle avustusta on myönnetty, peruuntuu tai lykkääntyy, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Museovirastolle.

Hakuaika ja lisätiedot
Hakemukset toimitetaan hakuaikana postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteen Sturenkatu 2a aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon.

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.

Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä.
 
Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Kokonaiskäsittelyaika voi muodostua huomattavasti pidemmäksi, jos hakemus on jätetty ennen hakuajan alkua eli syyskuussa tapahtuvaa haettavaksi julistamista.
 
Käsittelyajan pituuteen vaikuttaa se, että valtion talousarvio hyväksytään vuoden lopussa. Jaettavissa olevien määrärahojen suuruus on tiedossa talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti.

Lomakkeet

Lisää tietoja hakemuksen tekemisestä ja avustukseen liittyvistä asioista antaa erikoisasiantuntijat Tapani Sainio, puh. 0295 33 6014  ja Marianne Koski puh. 0295 33 6006, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.

Allekirjoitetut hakemukset liitteineen postitetaan osoitteeseen
Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

 SivukarttaSivu päivitetty 28.11.2016
© Museovirasto