Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kulttuuriperintovuosi


Avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin


Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin.
Haun ensimmäinen vaihe alkaa 20.9.2017 kello 9.00 ja päättyy 20.10.2017 kello 15.00. Määrärahan tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät.

Avustushaku toteutetaan kokeilevalla ja osallistavalla tavalla kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat jättävät lyhyet hankeaihioesittelyt, joista osa valitaan toiseen vaiheeseen edelleen kehitettäväksi. Kehittäminen tapahtuu yhteisissä hankeklinikoissa yhteiskehittämisen keinoin ja mahdollisimman laajasti kohdeyhteisöjä osallistamalla. Kehittävän ja vaiheistetun haun avulla helpotetaan yhteishankkeiden syntymistä ja parannetaan avustuksen vaikuttavuutta.

Museovirasto painottaa hankeaihioiden kehittämisessä ja valinnassa yhteishankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan ja sen suunnitteluun, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja, josta voi syntyä toistettavia toimintamalleja.

Haun ensimmäinen vaihe alkaa 20.9.2017 kello 9.00 ja päättyy 20.10.2017 kello 15.00. Haun toinen vaihe koskee vain ensimmäiseltä hakukierrokselta jatkokehitykseen nostettuja hankeaihioita. Haun toinen vaihe ajoittuu marraskuulle 2017.

Avustushakemus tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Avustusta ei myönnetä apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina tai laitehankintoihin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakuohjeet
Ehtoja ja määräyksiä


Hakeminen ja käsittelyaika
Hakemukset toimitetaan hakuaikana postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteeseen Sturenkatu 2a:n aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon. Hakemukset vastaanotetaan kirjaamossa sen avoinnaoloaikoina (arkisin klo 9-15).

Hakemus tehdään Museoviraston lomakkeelle "Hakemus valtionavustuksen saamiseksi".
Lataa hakulomake täältä

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon.
 
Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti.


Lisätiedot ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi
Yhteydenotot erityiskysymyksissä: erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso, puh. 0295 33 6027, ja erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

 SivukarttaSivu päivitetty 20.9.2017
© Museovirasto