Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon


HAKUILMOITUS


Museovirasto julistaa haettavaksi Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon tarkoitetut avustukset vuodelle 2017.

Haku alkaa 15.9.2016 kello 8.00 ja päättyy 30.11.2016 kello 16.15.


Avustushakemus tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.


Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta: Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammalahdenmäki ja Struven ketju.

Valtion talousarviossa on erillinen määräraha maailmanperintökohteiden entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan. Osa määrärahasta on vuosittain Museoviraston jaettavana kohdekohtaisiin hankkeisiin. Loppuosa on tarkoitettu maailmanperintöasiain yleisiin hankkeisiin ja sen jakamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Maailmanperintöavustuksia myönnetään ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen arvoisena - niillä kriteereillä, joilla kohde on merkitty maailmanperintöluetteloon. Avustuksia voivat hakea maailmanperintäkohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat.

Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimista sekä niiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan intressi on vähäinen. Vailla käyttöä olevat piharakennukset tai erilliset ympäristön kannalta merkittävät rakennukset tai rakennelmat voivat saada suhteessa suurempaa avustusta kuin käytössä olevat asuinrakennukset. Lisäksi avustetaan rakennusten säilymistä turvaavien teknisten järjestelmien suunnittelua ja toteuttamista (esimerkiksi palo- ja murtoturvallisuushankkeet).

Avustuksia ei myönnetä vuotuisiin ylläpito- ja esittelykustannuksiin (esim. lämmityskustannukset, oppaiden palkat). Kiinteistön omistajalta edellytetään normaalia hyvää kiinteistön ylläpitoa sekä valtionavustuslain mukaisesti omarahoitusosuutta avustettavissa toimenpiteissä.

Hakuopas
Hakulomakkeet


Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt mpavustus@nba.fi


Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja valistustoiminta [Opetus- ja kulttuuriministeriö]

Petäjäveden vanha kirkko.
Petäjäveden vanha kirkko. Kuva: Soile Tirilä

Esi-Puandin peltikatteiden uusimista.
Vanhan Rauman Esi-Puandin peltikatteiden kunnostamista avustettiin vuonna 2005. Kuva: Kalle Saarinen

Kirkonlattia Sammallahdenmäellä.
Kirkonlaattia-niminen muinaisjäännös Sammallahdenmäellä. Kuva: Tuomo Hurme

Verlan ruukkikylä. Taustalla Patruunan pytinki.
Verlan ruukkikylä. Taustalla Patruunan pytinki. Kuva: UPM Kymmene Oyj


 SivukarttaSivu päivitetty 5.10.2016
© Museovirasto