Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Hakemuslomake ja täyttöohjeita


Hakemuslomake

Jakakaa korjaus- ja muut toimenpiteet selkeiksi hankkeiksi, joista jokaisesta täytetään erillinen hakemus. Pientalossa yksittäinen hanke on esim. katon korjaaminen tai ikkunoiden kunnostaminen. Hankkeeksi voidaan katsoa myös yhdellä tekijällä teetettävä työkokonaisuus, esimerkiksi urakka. avustussumma on hakijan määriteltävä itse, muuten avustusta ei voida myöntää. Muistakaa allekirjoittaa hakemus.

Mikäli rakennuksella on useita omistajia, tarvitaan kaikilta heiltä valtakirjalla suostumus hakemuksen jättämiseen.

Omistajan tulee itse hakea muutos- ja korjaustöille maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusluvat. Kehotamme ottamaan yhteyttä kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen hyvissä ajoin ennen korjaustöiden alkua. Hankkeesta tulee pyytää mahdolliset tarvittavat lausunnot ennen avustuksen hakemista.

Rakennusliite


Rakennusliite

Pyrimme keräämään perustiedot kaikista maailmanperintöalueilla sijaitsevista rakennuksista. Rakennusliite täytyy täyttää vain kerran. Jatkossa riittää, kun ilmoitatte muuttuneet tiedot.

Voitte täyttää kerralla kaavakkeet kaikista hallussanne olevista rakennuksista tai vasta sitten kun haette niihin avustusta.

Yhteenveto korjaus- ja hoitosuunnitelmasta on tarkoitettu antamaan sekä hakijalle että avustuksista päättäville yleiskuva korjaustöiden määrästä ja aikataulusta. Ilmoittakaa lähinnä vain nykyisen omistajan aikana tehdyt tai tulevat työt.

 SivukarttaSivu päivitetty 5.10.2016
© Museovirasto