Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Muinaisjäännösalueen hoitohakemuksen täyttöohjeita


HUOMAA MUUTTUNEET HAKUOHJEET!


 • Hakemus on täytettävä selkeästi tekstaten tai tietokoneen tulosteena.
 • Mikäli täytätte lomakkeen tietokoneella, tarkistakaa, että teksti on helposti luettavissa (min. 10 pistettä).
 • Täyttäkää hakemuslomakkeen jokainen kohta, vaikka käyttäisittekin liitteitä. Tiivistäkää lomakkeeseen asian ydin.
 • Älkää liittäkö hakemukseen levykkeitä. Digitaaliset aineistot (esim. kuvat) on tulostettava paperille.
 • Muistakaa allekirjoittaa hakemus!


Numerot viittaavat hakemuslomakkeen kohtiin:

Värikästä kasvillisuutta Rikalassa
Värikästä kasvillisuutta Halikon Rikalassa.
Kuva: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museovirasto
6. Muinaisjäännös / rekisterinumero
 • Jokaisella muinaisjäännöksellä on yksilöity muinaisjäännösrekisterin numero
 • Tietoja muinaismuistolailla (296/1963) rauhoitetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä saa Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä Museoviraston internet-sivuilla osoitteessa: www.museovirasto.fi.

7. Valokuva muinaisjäännöksestä
 • Kiinnittäkää tähän viimeaikainen yleiskuva muinaisjäännösalueesta

8. Kuvaus lähiympäristöstä
 • Kirjoita tähän lyhyt kuvaus lähiympäristöstä, esim. röykkiö sijaitsee mäntypuuvaltaisessa metsässä

9. Liitteet
 • Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää pyydetyt pakolliset liitteet, joita ovat: kartta, valokuvia avustuskohteesta sekä sen ympäristöstä (max 5 kpl)

12. Hakijayhteisön nimi
 • Virallinen rekisteröity nimi

13. Yhteisön yhteyshenkilö
 • Yhteisön tai yrityksen asioimaan oikeutetun yhteyshenkilön tiedot

14. Muinaisjäännösalueen omistajan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin hakija)
 • Mikäli omistajia on useampia (esimerkiksi perikunta), valtakirja tarvitaan kaikilta omistajilta.

15. Mihin hoitotoimenpiteisiin avustusta haetaan?
 • Mielellään yhdellä lauseella, esim. "polkujen parantaminen, kalmistoalueen niitto".

16. Kustannusarvio yhteensä euroina
 • Hoitotoimenpiteen kokonaiskustannusarvio, johon avustusta haetaan.

17. Haettava määrä euroina
 • Haettava avustussumma on aina itse arvioitava ja täytettävä! Jos haettavaa avustussummaa ei ole ilmoitettu, avustusta ei voida käsitellä eikä myöntää.

MUISTAKAA ALLEKIRJOITTAA HAKEMUS SEKÄ MÄÄRITELLÄ, MITÄ HAKUTIETOJA ANNATTE MUSEOVIRASTON KÄYTTÖÖN JA HALUATTE JULKAISTAVAN!


 • Kun annatte Museovirastolle käyttöoikeuden lähettämiinne kuviin, niitä käytetään vain myönteisessä tarkoituksessa ja siten, ettei niissä esiintyviä henkilöitä voida tunnistaa. Kuvia saatetaan käyttää Museoviraston painetuissa ja sähköisissä neuvontajulkaisuissa. Kuvia julkaistaessa mainitaan kunta, kohde ja kuvausvuosi.
 • Jos nimenne mainitaan kuvaa julkaistaessa, internetin hakukoneet löytävät kuvan nimen perusteella

MUINAISJÄÄNNÖKSEN HOITOSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO


 • Kokonaissuunnitelma muinaisjäännöksellä tehtävistä hoitotoimenpiteistä, niiden kustannuksista ja ajoittumisesta
 • Hoitosuunnitelmaan liitetään mukaan kustannuslaskelma ja kirjallinen maanomistajien suostumuksesta työskennellä alueella.
 • Neuvoja hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen saa esimerkiksi Museoviraston internet -sivuilta osoitteessa: www.museovirasto.fi

 SivukarttaSivu päivitetty 13.9.2016
© Museovirasto