Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset


HAKUILMOITUS
Museovirasto julistaa haettavaksi museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017.
Haku alkaa 15.9.2016 kello 8.00 ja päättyy 7.11.2016 kello 16.15.

Avustuksen hakuaika vuodelle 2017 on päättynyt.


Avustushakemus tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.


Museoiden harkinnanvaraisten avustusten tavoitteena on turvata ei-ammatillisten museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myös myöntää paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

 

Avustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin (Museolaki 729/1992, 1166/1996). Museoilta edellytetään myös, että ne ovat ainakin kesäaikaan säännöllisesti avoinna yleisölle. Lisäksi yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiltä museoilta edellytetään, että museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja että museokokoelmien säilyminen on sääntöjen perusteella turvattu myös siinä tapauksessa, että yhdistys/säätiö purkautuu tai muutoin lopettaa toimintansa.

 

Mikäli paikallismuseo on osa valtionosuuden piirissä olevaa ammatillista museota, mutta sen toiminnasta vastaa yhdistys tai säätiö, voidaan avustusta myöntää myös museotoiminnasta vastaavalle toimijalle. Tällöin hakemuksen liitteenä tulee toimittaa voimassaoleva yhteistyösopimus, josta selviää osapuolten vastuut ja työnjako sekä hakijaosapuolen sitoutuminen pitkäjänteiseen museotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.


Mihin tukea myönnetään

Museoiden harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään muun muassa:
 • museokokoelmien sähköiseen luettelointiin (ensisijaisesti tuetaan luettelointia kokoelmahallintajärjestelmiin)
 • kokoelmien konservointiin ja hoitoon
 • perusnäyttelyiden uusimiseen ja museotoiminnan suunnitelmiin
 • museorakennusten palo- ja murtosuojauksen parantamiseen
 • museorakennusten kunnostussuunnitelmiin ja -töihin, joilla tähdätään museo- kokoelmien säilytysolosuhteiden parantamiseen, museorakennusten säilymiseen tai museotoiminnan edistämiseen
 • osa avustuksista voidaan myöntää paikallismuseotoimintaa edistäviin hankkeisiin, joiden tavoitteena on uusien yhteistyömuotojen ja toimintatapojen sekä hyvien käytäntöjen löytäminen.

Osalla avustuksilla halutaan tukea kehittämishankkeita, jotka hyödyntävät innovatiivisesti museon omia lähtökohtia (toimintaympäristö, kumppanuudet, erikoisala jne.). Avustettavan toiminnan tulee liittyä seuraaviin teemoihin:

 • vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen
 • paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • kulttuuriperintökasvatus
 • uudet toimintatavat sekä yhteistyökumppanuudet ja -muodot
 • yhteistyö- ja koulutushankkeet, jotka liittyvät museoiden kokoelmiin ja rakennusperintöön.

 

Museorakennusten siirtokustannuksiin ei myönnetä avustuksia. Avustuksia ei myöskään myönnetä tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen. Tavanomaisilla toimintamenoilla tarkoitetaan esimerkiksi museon avoinnapitoon ja opastuksiin liittyviä menoja sekä kiinteistömenoja, kuten lämpö-, sähkö- ja vesikustannuksia. Avustusta ei voida käyttää vakinaisen henkilökunnan palkkamenojen kattamiseen.


Tuen suuruus

Avustusten suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.


Tuen myöntämistä koskevia ehtoja

Avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Mikäli se käyttäjästä riippumattomista syistä on mahdotonta, voidaan avustukselle kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää käyttöoikeuden pidennys seuraavalle vuodelle. Avustusten käyttöön liittyy useimmiten myös ehto töiden tai hankintojen suorittamisesta maakuntamuseon tai jonkin valtakunnallisen erikoismuseon valvonnassa. Avustusta ei myönnetä ennen hakuajan päättymispäivää tehtyihin tai aloitettuihin töihin. Tilityksessä ei hyväksytä ennen hakuajan päättymispäivämäärää syntyneitä kuluja.

Hakuaika ja lisätiedot

Hakemukset toimitetaan hakuaikana postiosoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki. Jos hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, se lähetetään osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuksen voi myös jättää Museoviraston toimipisteen Sturenkatu 2 a aulavahtimestarille, joka toimittaa hakemuksen kirjaamoon.

Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta.

Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin hakuajan päätyttyä.
 
Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Kokonaiskäsittelyaika voi muodostua huomattavasti pidemmäksi, jos hakemus on jätetty ennen hakuajan alkua eli syyskuussa tapahtuvaa haettavaksi julistamista.
 
Käsittelyajan pituuteen vaikuttaa se, että valtion talousarvio hyväksytään vuoden lopussa. Jaettavissa olevien määrärahojen suuruus on tiedossa talousarvion hyväksyminen jälkeen.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti.

Lomakkeet
Opas hakemiseen

Lisätietoja saa Museovirastosta, erikoisasiantuntijat Marianne Koski, puh. 0295 33 6006 ja Eeva Teräsvirta puh. 0295 33 6012, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.
Lisätietoja saa myös maakuntamuseoista.


 SivukarttaSivu päivitetty 16.11.2016
© Museovirasto