Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten lomakkeet

Hakemus tehdään Museoviraston lomakkeelle "Hakemus valtionavustuksen saamiseksi".


Myönnetyn avustuksen käytöstä tehdään tiliselvitys lomakkeelle "Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä".


Hakemukset liitteineen postitetaan osoitteeseen:
Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Hakemukseen vaaditut liitteet:

1. Haettavan valtionavustuksen käytöstä laadittu suunnitelma ja kustannusarvio.

2. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä toimintakaudelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus.

3. Yhteisön säännöt tai tieto siitä, että säännöt on toimitettu aikaisemman hakemuksen yhteydessä.

4. Selvitys kaikista kolmen edellisen vuoden aikana valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saaduista avustuksista ja avustuslainoista, määristä ja käyttötarkoituksista.

5. Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista.

6. Hakuilmoituksessa tai hakuohjeissa vaaditut muut asiakirjat (voimassaoleva yhteistyösopimus, mikäli museon toiminnasta vastaa joku muu kuin museon omistaja)

Selvitykseen vaaditut liitteet:

1. Yksityiskohtainen menoerittely ja selonteko valtionavustuksen käytöstä.
2. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus.
3. Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista. SivukarttaSivu päivitetty 14.12.2015
© Museovirasto